Utsikt over Oslo fra lufta

Månedsrapport august

Publisert

Økonomi og renter

Som normalt dro de nordiske finansmarkedene seg forsiktig i gang i løpet av første halvdel av august. Dog gjorde nok den fine sommervarmen i august sitt til at oppstarten var noe tregere enn vanlig.

Også august ble preget av korona. I Norge måtte regjeringen igjen innføre restriksjoner på reiser, sosiale sammenkomster, samt store deler av kulturlivet. Vi ser både her, og i verden for øvrig, at strategien for å bekjempe korona har endret seg. Man må nå agere raskt på lokale utbrudd, drive smittesporing, og unngå større nedstengninger.

Globalt sett er de daglige smittetallene på vei ned. Men enkelte land og regioner har fortsatt enorme problemer med å få smitten under kontroll. Samtidig ser vi konturene av at vi skal leve med smitte i samfunnet, samt restriksjoner på økonomien i lang tid fremover.

Vi sitter nå på fasit for økonomisk vekst første halvår; Norden -7 %, Europa -15 %, og USA -10 %. Norden klarer seg relativt bedre blant annet på grunn av lavere smitte, fleksibel jobbsituasjon, samt lang bedre sosiale sikkerhetsnett.

Makroøkonomien har vist bedring siste måned. Analytikernes forventinger har vært svært lave, og markedene har således latt seg bli positivt overrasket over økonomiske nøkkeltall gjennom august. De nøkkeltall som har vært skuffende, har markedene i stor grad sett på med et skuldertrekk. Likviditetstilførsel og andre stimulansetiltak trumfer det meste i disse dager.

Global PMI indekser har nå karret seg over 50 streken, noe som indikerer positiv vekst. Men de seneste tallene forteller oss samtidig at ferden videre fra der vi er nå, kan bli langt tregere enn mange tror.

Norske renter har kommet opp gjennom måneden. Stigende boligpriser gjør at markedet priser inn renteheving fra Norges bank tidligere enn tidligere antatt. Rentene i SEK og EUR har derimot beveget seg sidelengs i august.

Det sterke risikosentimentet i verdens finansmarkeder har dratt inn kredittpåslagene innen nordisk investment grade obligasjoner. Etter at juli var veldig sterk i Euro markedet, har NOK og SEK markedene vært de sterkeste i august.


Utviklingen i våre rentefond

Likviditetsfond

August var nok en sterk måned for våre pengemarkedsfond. 3 måneders nibor har falt 5 punkter til 0,23 %, samtidig som likviditet og etterspørselen etter korte obligasjoner har vært god. Vi ser fortsatt noe bedre verdi i en del segmenter av SEK markedene, og klarer å hente ut noe høyere avkastning der. Avkastningen er fortsatt noe bedre i de nordiske pengemarkedsfondene en de norske.

Alfred Berg Likviditet var opp 0,12 %.

Alfred Berg Likviditet Pluss (Classic) var opp 0,22 %.

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss (Inst) var opp 0,30 %

Norske Obligasjonsfond

Kredittpåslagene har kommet godt inn gjennom måneden, noe som har ledet oss til å ta profitt i noen posisjoner vi mener har tatt ut mye av sitt potensiale. På den negative siden har norske renter gått opp ca. 10 punkter gjennom måneden. Dermed blir total avkastning i fondene med rentedurasjon nært 0, mens de fond uten rentedurasjon har gitt god positiv avkastning gjennom måneden.

Alfred Berg Obligasjon (Classic) var opp 0,04 %.
Alfred Berg Kort OMF var opp 0,13 %.
Alfred Berg Kort Stat var ned -0,13 %.

Nordiske Obligasjonsfond

Kredittpåslagene har kommet godt inn gjennom måneden, noe som har ledet oss til å ta profitt i noen posisjoner vi mener har tatt ut mye av sitt potensiale. Vi har primært tatt gevinst i EUR og NOK markedet, mens vi ser fortsatt mange muligheter i enkelte segmenter av SEK markedet. På den negative siden har norske renter gått opp ca. 10 punkter gjennom måneden, som har påvirket de fondene med rentedurasjon negativt.

Alfred Berg Nordic Investment Grade (Inst) var opp 0,62 %.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration (Inst) var opp 0,33 %.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Inst) var ned -0,46 %.

Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital var opp 1,34 %, og leverte god avkastning i august. Vårt fokus har vært å flytte risiko fra NOK til EUR og USD markedet. Det har vært utfordrende å finne obligasjoner å kjøpe, da markedet har vært veldig sterkt. Men vi har tatt noe mer eksponering i SEB og Swedbank i dollar markedet, samt økt på noe i Storebrand og Sampo i Euro markedet.

Alfred Berg Income var opp 1,24 % i august. Store deler av porteføljen hadde en god utvikling i august, men det var high yield-delen av porteføljen som bidro mest. Fondet deltok i flere nye obligasjoner i August, blant annet i Wallenius Wilhelmsen, Heimstaden Bostad, Sampo T2, og Altera Shuttle Tankers. Fondet har god andel likviditet og vi ser fortsatt gode muligheter i markedet.

Alfred Berg Nordic High Yield var opp 3,38 % i august. Etter en rolig juli-måned, så var det en kraftig økning i emisjonsaktiviteten i det nordiske høyrentemarkedet i august. Rundt NOK 7,0 milliarder ble utstedt, fordelt på åtte obligasjoner. Den største utstedelsen stod Wallenius Wilhelmsn for, så utstedte NOK 2,0 milliarder i et 4-års lån. Navigator Holdings hentet USD 100 millioner for å refinansiere det utestående 2021-lånet. Andre utstedelser inkluderte Ijsbeer Energie Europa og Altera Shuttle Tankers (utvidelse), som begge var grønne obligasjoner.

Kapitalinngang i høyrentefond og solide kontantposisjoner sørget for god etterspørsel etter lånene. De største positive bidragsyterne i porteføljen inkluderte Hi Bidco (Melin), som annonserte sterke resultater og varslet om positive framtidsutsikter, Ship Finance og Wallenius Wilhelmsen.

I motsatt retning trakk Havila Shipping, Pacific Drilling og Color Group. Fremover venter vi fortsatt høy volatilitet og usikkerhet med tanke på den reelle fundamentale effekten coronaviruset har på den globale økonomien. Første og andre kvartal har vært utfordrende for de fleste selskaper. Men vi er mer komfortabel med dagens nivået og utsikter enn vi var tidligere i krisen. Vi ser også mulighet for kraftig reduksjon i likviditetspremiene når situasjonen normaliserer seg videre. Emisjonsmarkedet ventes å være aktivt ut året.

Utsikter fremover

Fokuset fremover vil være på den fundamentale effekten COVID-19 utbruddet vil ha på økonomien, og risikoen for, og styrken i, et potensielt nytt utbrudd. Høstens presidentvalg i USA vil nok prege markedene og føre til en del svingninger i månedene fremover. President Trump har allerede sådd et forslag om at valget bør utsettes til pandemien har avtatt, hvilket anses som svært kontroversielt. Samtidig vil finansmarkedenes videre utvikling fortsatt drives i stor grad av massive penge- og finanspolitiske stimulanser.


Aksjemarkedet

Norske aksjer

Oslo Børs avsluttet sommeren sterkt med en oppgang på 4 prosent for Hovedindeksen i august. Siden årsskiftet er Hovedindeksen ned 7,8 prosent. Det er vanskelig å peke på konkrete drivere for den sterke utviklingen denne måneden utover de generelle stimulansene fra sentralbankene. Resultatene for andre kvartal var greie i forhold til de kraftig nedjusterte forventningene som lå i markedet, men ikke nok til å løfte estimatene resten av året.

Kommunikasjonssektoren ble den største bidragsyteren i positiv retning denne måneden. Adevinta fortsatte oppgangen fra forrige måned. Aksjen har vært sterk i etterkant av Ebayoppkjøpet fordi posisjonen som verdens ledende rubrikkselskap tiltrekker seg nye investorer. Adevinta oppgangen trekker med seg Schibsted ettersom Adevinta-aksjene utgjør størsteparten av verdiene i Schibsted. Til sammen utgjør de to selskapene nærmere 8 prosent av Hovedindeksen.

Industrisektoren ble månedens nest største bidragsyter takket være sterk utvikling for de grønne aksjene. Tomra, NEL, Hexagon Composites og Bonheur kunne alle vise til tosifret prosentoppgang. Verdien av de grønne selskapene begynner å bli betydelig, særlig i industrisektoren.

De eneste sektorene med negativ utvikling var Eiendom og Forbruk. Dette er imidlertid små sektorer og kunne ikke ødelegge en ellers sterk børsmåned.

Utviklingen i våre aksjefond

Gambak var opp 5,3 % i august, mens Fondsindeksen steg med 4,2 %. Fondets aktive andel er 53,6 %.

Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Adevinta (5,9 %), Tomra Systems (5,5 %) og Nordic Semiconductor (4,8 %).

Aksjene som bidro mest i positiv retning i august var Tomra Systems som steg 13,5 % (+0,67 % på porteføljenivå), Scatec Solar som steg 21,0 % (+0,61 %) og Adevinta som steg 11,0 % (+0,61 %). De som trakk mest ned var Entra som falt 6,8 % (-0,23 %), Yara som falt 3,8 % (-0,15 %) og Veidekke som falt 4,6 % (-0,10 %)

Alfred Berg Aktiv var opp 5,4 % i august, mens Fondsindeksen steg med 4,2 %. Fondets aktive andel er 44,2 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Tomra Systems (som bidro med 0,33 % i forhold til Fondsindeksen), undervekt i TGS Nopec (0,27 %) og overvekt i Fjordkraft (0,27 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Schibsted A (-0,25 %), overvekt i NTS (-0,25 %) og undervekt i Norsk Hydro (-0,19 %).

Vi har redusert vektingen i DNB, Grieg Seafood, Lerøy Seafood og NEL i august. Vi har økt vektingen i Austevoll Seafood og Protector Forsikring i løpet av den samme perioden.

Alfred Berg Norge (Inst) var opp 5,2 % i august, mens Fondsindeksen steg med 4,2 %. Fondets aktive andel er 30,6 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var undervekt i TGS Nopec (som bidro med 0,27 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Fjordkraft (0,18 %) og overvekt i Tomra Systems (0,18 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Norsk Hydro (-0,24 %), undervekt i Schibsted A (-0,13 %) og overvekt i NTS (-0,13 %).

Vi har redusert vektingen i DNB, Grieg Seafood og Lerøy Seafood i august. Vi har økt vektingen i Schibsted B, Austevoll Seafood, Telenor og Protector Forsikring i løpet av den samme perioden

Våre framtidsutsikter

I vår taktiske allokering anbefaler vi en nøytralvekt i norske aksjer. Usikkerheten er for tiden svært høy og fortsatt store svingninger må påregnes. Aksjemarkedet fremstår som attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter på grunn av lave renter internasjonalt. Likevel har gjeninnhentingen etter krisen kommet svært raskt noe som gjør at prisingen ligger over normalområdet.


Nordiske aksjer

August er over, og det har vært nok en god måned på verdens børser. De aller fleste av de kjente indeksene er solid i pluss for måneden, med enkelte unntak som f.eks. i Brasil. Også i Norden har det vært en god børsmåned. Den nordiske indeksen VINX er 12 % i pluss så langt i 2020, og det er en solid innhenting fra bunnivåene i mars.

Rapportering for 2. kvartal er tilnærmet over. Så langt har rapporteringssesongen blitt oppfattet som god, men det er i forhold til svært nedjusterte forventninger. Det er mer enn en grunn til at usikkerheten denne gang er uvanlig stor. For det første har vi selvsagt viruset, med tilhørende effekter på økonomien. For det andre har vi også offentlige støtteordninger i mange former, og dette har det heller ikke vært lett for analytikere å få full oversikt over. Men signalene fra selskapene synes å være at verden ble ikke fullt så ille som fryktet, og nå går det – langsomt – oppover.

I Norden var det IT-sektoren som viste sterkest avkastning, med energi på bunn. Strekket i feltet var stort, fra + 12 % for IT til – 8 % for energi. Forsyning og forbruksvarer hadde også god avkastning, mens finans og konsumvarer slo følge med energi på andre siden av tabellen

Alfred Berg Nordic Gambak var opp 0,75 % i august, mens VINX, målt i norske kroner, steg med 0,8 %. Fondets aktive andel er 67 %.

Ved månedsskiftet var fondets største posisjoner Evolution Gaming Group, 5,7 %, Novo Nordisk 4,8 % og DSV Panalpina (4,1 %). Vi har en overvekt i konsumvarer og industri, og undervekt i forbruksvarer og finans.

Aksjer som bidro mest i positiv retning var Netcompany Group, som steg 15,0 % (0,5 % på porteføljenivå), Fjordkraft, som steg 15,0 % (0,4 %) og Vestas Wind Systems, som steg 13,0 % (0,3 %). I negativ retning trakk EQT, som falt 24,6 %, (-0,6 %), Ambu, som falt 19,3 % (-0,5 %) og Invisio, som falt 9,8 %, (- 0,3 %).

I løpet av måneden har vi økt posisjonene i bl.a. Betsson, Bilia og Rockwool. Vi har redusert posisjonene i Novo Nordisk, Coloplast og Astrazeneca

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG var opp 6,4 % i august, mens referanseindeksen for fondet steg 5,1 %. På sektornivå, ved utgangen av måneden, var IT den største overvekten (+6,2 %) etterfulgt av kommunikasjonssektoren (+3,3 %). Industri utgjorde den største undervekten (-9,6 %). På selskapsnivå var posisjonene i Sedana Medical (2,7 %), NEL (2,5 %) og Azelio (1,8 %) den største overvekten.

Aksjene som bidro mest til fondets utvikling i løpet av måneden var Sivers IMA og Lyko AB. Aksjene som klarte seg dårligst i løpet av måneden var Sedana Medical og Xspray. Fondet gjorde ingen større endringer i løpet av måneden. Vi fortsetter å være positive til en rekke selskaper i helsesektoren som vi anser for å være undervurderte. I tillegg ser vi fortsatt risiko i industrisektoren gitt den store usikkerheten i verdensøkonomien.


Globale aksjer

Optimismen festet virkelig grepet om markedet i august. Aksjemarkedene både i USA og Asia var råsterke, med blant annet S&P 500-indeksen opp 7 % og Nikkei-indeksen opp 6,6 % (i lokal valuta). S&P 500-indeksen hadde sin beste august måned siden 1986. Verdensindeksen steg 6,7 % i amerikanske dollar i august, og dermed ble det ny toppnotering for verdensindeksen. Indeksen er nå rundt 2 % høyere enn nivået før pandemien brøt ut. Siden bunnen i mars har verdensindeksen steget rundt 55 % (i USD), og det har altså ikke tatt mer enn litt over fem måneder for markedet å hente seg inn igjen etter Covid-19 nedturen. Bekymringer fra økonomer og institusjoner den siste tiden om at den økonomiske nedturen som følge av Covid-19 kan bli både dypere og mer langvarig enn tidligere antatt ser med andre ord ikke ut til å smitte over på aksjemarkedet.

I norske kroner steg verdensindeksen 2 % i august, og er dermed opp rundt 4 % så langt i år. Kronen fortsetter å styrke seg mot dollar og oppgangen i verdensindeksen blir dermed mer beskjeden for norske investorer. På sektornivå var det en sterk måned for forbruk (+7,4 %), IT (+5,9 %) og industri (+4,1 %). At industrisektoren er sterk tyder på at bekymringene knyttet til koronaviruset virkelig er i ferd med å slippe taket. Hittil i år har sektorindeksen for industri vært relativ svak, ned 3 %. IT og forbruk derimot troner på topp, opp henholdsvis 32 % og 21 %. Svakeste sektorer i august var forsyning (-5,6 %), energi (-2,9 %) og helse (-2,3 %). Hittil i år er energisektoren den store taperen, ned hele 38 %. Finansaksjene har også fått mye juling som følge av usikkerheten i verdensøkonomien, ned rundt 18 % i år.

Alfred Berg Global var opp 0,75 % i august. Fondets referanseindeks, MSCI World (verdensindeksen), endte i samme periode opp 2 %. Porteføljen er noe mer defensivt posisjonert enn sin referanseindeks med høy eksponering mot kvalitetsselskaper, dvs. selskaper med høy lønnsomhet over tid, god cashgenerering og stabile eller økende marginer. Porteføljen vil derfor henge noe etter i et marked med stor risikoappetitt som i august. Hittil i år har fondet derimot tjent godt på sine defensive tilt med en avkastning på 7,9 %, mot 4 % for verdensindeksen.

I Alfred Berg Global gjør vi gradvise endringer i takt med tredene vi ser i markedet. Innen kommunikasjonstjenester har vi de siste månedene redusert i telekommunikasjon og økt innen internettjenester. Vi har også økt litt i syklisk konsum, blant annet detaljhandel, samt i materialsektoren. De største negative endringene er innen helse (legemidler) og finans (forsikring, eiendom). Ved utgangen av august har vi relativt til vår referanseindeks størst overvekt i sektorene IT, helse og materialer. De største undervektene er i finans, energi og industri.

I Alfred Berg Global bruker vi kvantitative modeller til å identifisere aksjer med godt sentiment, høy kvalitet, lav til moderat volatilitet og fornuftig prising. Vi forventer at porteføljen vil gjøre det relativt bra i et marked med moderat til lav risikoappetitt, men vil henge noe etter i et marked med stor optimisme.

– Del artikkelen på sosiale medier