Rapporter

Her kan du bli bedre kjent med Alfred Berg Kapitalforvaltning og få et innblikk i fondenes porteføljer, kommentarer fra forvalterne og se vårt årsregnskap. Du kan også se våre halvårsrapporter om du vil holde deg oppdatert.