Privatkunder

Alfred Berg er en av landets største fondsforvaltere og forvalter 150 milliarder på vegne av norske kunder. Norden er vårt område, og vi forvalter norske aksjer, nordiske aksjer, norske og nordiske obligasjoner, samt nordiske high yield obligasjoner. I tillegg tilbyr vi BNP Paribas Asset Managements internasjonale fond i det norske markedet. Alfred Berg har en sterk markedsposisjon. I den årlige Prosperaundersøkelsen har Alfred berg de siste fire årene blitt rangert som nr. 1 av institusjonelle investorer og tredjepartsdistributører.

Kontakt vårt kundesenter

Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev?

ESG

Målet vårt er å integrere bærekraft på tvers av investeringsstrategiene våre. Vi definerer bærekraftstilnærmingen vår som følger: ESG (Environment, Social, Governance) integrasjon, forvaltning (stemmegivning og engasjement), en policy for ansvarlig forretningsatferd og implementering av sektorbaserte ekskluderinger, et fremtidsrettet perspektiv («3E-ene»: Energy transition, Environmental sustainability, Equality and inclusive growth).

Slik kjøper og selger du våre fond

I vår portal, Alfred Berg Connect, kan du som kunde elektronisk tegne og innløse andeler i våre fond. Tidsfristen er klokken 12:00 for kjøp og salg av våre fond.

Logo 1
Logo 1