Distributører

Alfred Berg forvalter mer enn 150 milliarder i våre fond og diskresjonære mandater på vegne av norske kunder. 45 milliarder av forvaltningskapitalen kommer via våre distribusjonspartnere i Alfred Berg. Våre fond er tilgjengelige hos de aller fleste norske banker, norske og nordiske fondsplattformer, finansielle rådgivere, fondsselektører, investeringskonsulenter og via fond i fondsløsninger vi forvalter på vegne av kunder.

Ta kontakt med våre
kundeansvarlige for distributører

Contact Information
Contact Picture

EIVIND HJELLE

Director | External Distribution


+47 916 32 377

eivind.hjelle@alfredberg.com

Contact Information
Contact Picture

TOMMY HULSUND

Director | External Distribution


+47 950 60 770

tommy.hulsund@alfredberg.com

Contact Information
Contact Picture

CAROLINE ØSTBY

Client Relationship Manager


+47 997 92 238

caroline.ostby@alfredberg.com

Våre distributører

Siste nytt fra Alfred Berg

Embedded YouTube Video

Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev?

ESG

Målet vårt er å integrere bærekraft på tvers av investeringsstrategiene våre. Vi definerer bærekraftstilnærmingen vår som følger: ESG (Environment, Social, Governance) integrasjon, forvaltning (stemmegivning og engasjement), en policy for ansvarlig forretningsatferd og implementering av sektorbaserte ekskluderinger, et fremtidsrettet perspektiv («3E-ene»: Energy transition, Environmental sustainability, Equality and inclusive growth).

KYC portal for våre distributører

Verdipapirfondenes Forening, VFF, anbefaler nettverket GRC WATCH og compliance-verktøyet for å forenkle due diligence på distributører. Det er nå gjort en felles innsats for å invitere distributører til GRC WATCH av blant annet Storebrand, Alfred Berg, Danske Invest og ODIN Forvaltning. Her finner du mer informasjon:

EMT-filer

EET-filer

Logo 1
Logo 2
Logo 2

Privatkunder

Privatinvestorer og investeringsselskaper

tilknyttet privatinvestorer.