Våre forvaltere

Våre forvaltere er spesialisert på aksjer og renter i Norge, Norden og verdens vekstmarkeder. Våre forvaltere har ansvaret for at våre fond investerer i selskaper med forretningsmodeller som oppfyller våre og dine mål.

Aksje forvaltere

Leif Eriksrød

Leder aksjeteamet

+47 22 00 51 00

leif.eriksrod@alfredberg.com

Leif Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder det norske aksjeteamet. Han er en av forvalterne av Alfred Berg Gambak, Alfred Berg Aktiv, Alfred Berg Norge, Alfred Berg Indeks og Alfred Berg Kombi. Leif begynte i Alfred Berg i 2010. Han har tidligere jobbet 12 år som investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene (som nå er en del av Storebrand konsernet), hvor han oppnådde svært god avkastning for selskapets norske aksjefond. Hans siste stilling var hos Ventor AS. Eriksrød er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.


Leif Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder det norske aksjeteamet. Han er en av forvalterne av Alfred Berg Gambak, Alfred Berg Aktiv, Alfred Berg Norge, Alfred Berg Indeks og Alfred Berg Kombi. Leif begynte i Alfred Berg i 2010. Han har tidligere jobbet 12 år som investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene (som nå er en del av Storebrand konsernet), hvor han oppnådde svært god avkastning for selskapets norske aksjefond. Hans siste stilling var hos Ventor AS. Eriksrød er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Petter Tusvik

Senior porteføljeforvalter

+47 22 00 51 00

petter.tusvik@alfredberg.com

Petter Tusvik arbeider som senior porteføljeforvalter i Alfred Bergs norske aksjeteam. Petter startet i Alfred Berg i 2000 og har siden vært en del av det det norske aksjeteamet. Petter har tidligere arbeidserfaring fra Oslo Fond Forvaltning og DNB.


Petter Tusvik arbeider som senior porteføljeforvalter i Alfred Bergs norske aksjeteam. Petter startet i Alfred Berg i 2000 og har siden vært en del av det det norske aksjeteamet. Petter har tidligere arbeidserfaring fra Oslo Fond Forvaltning og DNB.

Torry Torheim

Porteføljeforvalter

+47 22 00 51 00

Torry er porteføljeforvalter i aksjeteamet. Torry ble ansatt i Alfred Berg 2017: og har tidligere arbeidet i selskapet i perioden 2008-2014. Han har vært en del av teamet til  Alfred Berg Global i perioden 2009-2011 og siden 2018. Han tidligere hatt en rekke stillinger i selskapet, blant annet i porteføljeadministrasjonen og den nordiske risikostyringsfunksjonen. Han har tidligere arbeidserfaring som risikoanalytiker fra hedgefondet til Trient Asset Management. Torheim er utdannet ved Massey University og Hong Kong University of Science & Technology.


Torry er porteføljeforvalter i aksjeteamet. Torry ble ansatt i Alfred Berg 2017: og har tidligere arbeidet i selskapet i perioden 2008-2014. Han har vært en del av teamet til  Alfred Berg Global i perioden 2009-2011 og siden 2018. Han tidligere hatt en rekke stillinger i selskapet, blant annet i porteføljeadministrasjonen og den nordiske risikostyringsfunksjonen. Han har tidligere arbeidserfaring som risikoanalytiker fra hedgefondet til Trient Asset Management. Torheim er utdannet ved Massey University og Hong Kong University of Science & Technology.

Kristian Tunaal

Senior porteføljeforvalter

+47 22 00 51 00

kristian.tunaal@alfredberg.com

Kristian Tunaal jobber som porteføljeforvalter med fokus på Norden. Har tidligere jobbet som saksbehandler i Konkurransetilsynet, oil service analytiker i Karl Johan Fonds/Gjensidige Nor Equities og aksjestrateg i DNB Markets. Har cand.polit i sos.øk. frå Universitetet i Oslo og MBA fra INSEAD.


Kristian Tunaal jobber som porteføljeforvalter med fokus på Norden. Har tidligere jobbet som saksbehandler i Konkurransetilsynet, oil service analytiker i Karl Johan Fonds/Gjensidige Nor Equities og aksjestrateg i DNB Markets. Har cand.polit i sos.øk. frå Universitetet i Oslo og MBA fra INSEAD.

Stig-Arild Syrdal

Porteføljeforvalter

+47 22 00 51 00

stigarild.syrdal@alfredberg.com

Stig-Arild Syrdal ble ansatt som porteføljeforvalter i Alfred Bergs norske aksjeteam i 2015. Han har tidligere arbeidet i selskapet i perioden 2007–2012. Stig-Arild er co-manager for Alfred Berg Gambak, Alfred Berg Aktiv, Alfred Berg Norge, Alfred Berg Indeks og Alfred Berg Kombi. Han har tidligere arbeidserfaring fra Norges Bank Kapitalforvaltning, Det Norske Veritas og Torvald Klaveness. Syrdal er utdannet sivilingeniør fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim/University of California, Berkeley og Cand.Merc. (høyere avdelings studium) fra Norges Handelshøyskole i Bergen.


Stig-Arild Syrdal ble ansatt som porteføljeforvalter i Alfred Bergs norske aksjeteam i 2015. Han har tidligere arbeidet i selskapet i perioden 2007–2012. Stig-Arild er co-manager for Alfred Berg Gambak, Alfred Berg Aktiv, Alfred Berg Norge, Alfred Berg Indeks og Alfred Berg Kombi. Han har tidligere arbeidserfaring fra Norges Bank Kapitalforvaltning, Det Norske Veritas og Torvald Klaveness. Syrdal er utdannet sivilingeniør fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim/University of California, Berkeley og Cand.Merc. (høyere avdelings studium) fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

Rente forvaltere

Morten Steinsland

Leder for nordiske renteforvaltningen

+47 22 00 51 00

morten.steinsland@alfredberg.com

Morten Steinsland ble ansatt i 2010. Morten er leder av det norske renteteamet og senior porteføljeforvalter. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har mer enn 25 års erfaring fra rentemarkedet. Steinsland har mer enn 15 års forvaltererfaring hvorav 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Morten har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.


Morten Steinsland ble ansatt i 2010. Morten er leder av det norske renteteamet og senior porteføljeforvalter. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har mer enn 25 års erfaring fra rentemarkedet. Steinsland har mer enn 15 års forvaltererfaring hvorav 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Morten har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.

Torolv Herstad

Porteføljeforvalter

+47 22 00 51 00

torolv.herstad@alfredberg.com

Torolv Herstad er porteføljeforvalter i det norske renteteamet. Han co-forvalter følgende fond: Alfred Berg Pengemarked, Alfred Berg Likviditet, Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Obligasjon 1-3, Alfred Berg Obligasjon 3-5, Alfred Berg Kort Obligasjon Alfred Berg Kort Stat og Alfred Berg OMF Kort. Torolv startet som investering spesialist for Alfred Berg Norge i 2012 og gikk senere samme året inn som porteføljeforvalter.Torolv har erfaring fra både aksje- og rentemarkedene siden 2005 gjennom stillinger i både Nordea Investment Funds og Oslo Børs. Hans tidligere arbeidserfaring inkluderer også aksjemegling og konsulentvirksomhet. Torolv innehar en mastergrad i økonomi og finans fra Handelshøyskolen BI, University of Western Sydney i tillegg til å være autorisert NFF Renteanalytiker.


Torolv Herstad er porteføljeforvalter i det norske renteteamet. Han co-forvalter følgende fond: Alfred Berg Pengemarked, Alfred Berg Likviditet, Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Obligasjon 1-3, Alfred Berg Obligasjon 3-5, Alfred Berg Kort Obligasjon Alfred Berg Kort Stat og Alfred Berg OMF Kort. Torolv startet som investering spesialist for Alfred Berg Norge i 2012 og gikk senere samme året inn som porteføljeforvalter.Torolv har erfaring fra både aksje- og rentemarkedene siden 2005 gjennom stillinger i både Nordea Investment Funds og Oslo Børs. Hans tidligere arbeidserfaring inkluderer også aksjemegling og konsulentvirksomhet. Torolv innehar en mastergrad i økonomi og finans fra Handelshøyskolen BI, University of Western Sydney i tillegg til å være autorisert NFF Renteanalytiker.

Maria Granlund

Senior porteføljeforvalter

+47 22 00 51 00

maria.granlund@alfredberg.com

Granlund ble ansatt i Alfred Berg i juni 2013 som senior kredittanalytiker. Maria er ansvarlig forvalter for Alfred Berg Income. Hun har mer enn 20 års erfaring fra rentemarkedet, og dedikerte de første 15 årene på kredittanalyse med hovedfokus på nordisk high yield. Maria har tidligere arbeidserfaring som kredittanalytiker i Swedbank Markets og Nordea Markets i Stockholm og Oslo, og 6 år hos ABG Sundal Collier i Oslo. Hun har en maskiningeniør og har en MBA fra Umeå universitet og er autorisert NFF Renteanalytiker.


Granlund ble ansatt i Alfred Berg i juni 2013 som senior kredittanalytiker. Maria er ansvarlig forvalter for Alfred Berg Income. Hun har mer enn 20 års erfaring fra rentemarkedet, og dedikerte de første 15 årene på kredittanalyse med hovedfokus på nordisk high yield. Maria har tidligere arbeidserfaring som kredittanalytiker i Swedbank Markets og Nordea Markets i Stockholm og Oslo, og 6 år hos ABG Sundal Collier i Oslo. Hun har en maskiningeniør og har en MBA fra Umeå universitet og er autorisert NFF Renteanalytiker.

Tom Hestnes

Senior porteføljeforvalter

+47 22 00 51 00

tom.hestnes@alfredberg.com

Tom Hestnes ble ansatt i Alfred Berg i mars 2015. Han er senior porteføljeforvalter og ansvarlig for vår strategi innenfor Nordic High Yield. Tom skal videre bygge opp investeringer og investeringsprodukter innenfor alternative investeringsfond. Tidligere har han hatt ledende roller innenfor high yield rådgivning og tilrettelegging hos flere meglerhus i Norge herunder Swedbank, First Securities og Arctic Securities. De fire siste årene var Hestnes leder for DCM Corporate Finance i SpareBank 1 Markets, og er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.


Tom Hestnes ble ansatt i Alfred Berg i mars 2015. Han er senior porteføljeforvalter og ansvarlig for vår strategi innenfor Nordic High Yield. Tom skal videre bygge opp investeringer og investeringsprodukter innenfor alternative investeringsfond. Tidligere har han hatt ledende roller innenfor high yield rådgivning og tilrettelegging hos flere meglerhus i Norge herunder Swedbank, First Securities og Arctic Securities. De fire siste årene var Hestnes leder for DCM Corporate Finance i SpareBank 1 Markets, og er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Henrik Emil Høyerholt

Senior kredittanalytiker

+47 22 00 51 00

henrikemil.hoyerholt@alfredberg.com

Henrik Emil Høyerholt ble ansatt som Senior Kredittanalytiker i Alfred Berg i august 2016. Høyerholt har erfaring fra finansmarkedene siden 1998, og har arbeidet med obligasjonsmarkedet siden 2002. Høyerholt har tidligere arbeidserfaring fra Norges Bank Investment Management (NBIM) i London som Head of Credit Research og har i tillegg erfaring fra kapitalforvaltning og flere norske meglerhus som eks. ABG Sundal Collier og Arctic Securities. Høyerholt er autorisert Finansanalytiker fra NHH og har en mastergrad i økonomi og finans fra BI.


Henrik Emil Høyerholt ble ansatt som Senior Kredittanalytiker i Alfred Berg i august 2016. Høyerholt har erfaring fra finansmarkedene siden 1998, og har arbeidet med obligasjonsmarkedet siden 2002. Høyerholt har tidligere arbeidserfaring fra Norges Bank Investment Management (NBIM) i London som Head of Credit Research og har i tillegg erfaring fra kapitalforvaltning og flere norske meglerhus som eks. ABG Sundal Collier og Arctic Securities. Høyerholt er autorisert Finansanalytiker fra NHH og har en mastergrad i økonomi og finans fra BI.

Magnus V. Nybø

Renteanalytiker

+47 22 00 51 00

magnus.nybo@alfredberg.com

Magnus V. Nybø ble ansatt i Alfred Berg i oktober 2018 som analytiker i renteteamet. Han har tidligere erfaring fra SIX Securities Services hvor han jobbet med kvantitativ risiko og utviklet modeller for marked, kreditt og likviditetsrisiko. I Alfred Berg jobber Magnus hovedsakelig med nordisk investment grade med et fokus på forbedring av arbeidsprosesser, samt utvikling av støtteverktøy innen kredittanalyse og datahåndtering. Magnus har en MSc in Finance fra Cass Business School og tre år som doktorgradsstudent ved University of Zurich/ Swiss Finance Institute hvor han forsket på temaer innen markedsmikrostruktur.


Magnus V. Nybø ble ansatt i Alfred Berg i oktober 2018 som analytiker i renteteamet. Han har tidligere erfaring fra SIX Securities Services hvor han jobbet med kvantitativ risiko og utviklet modeller for marked, kreditt og likviditetsrisiko. I Alfred Berg jobber Magnus hovedsakelig med nordisk investment grade med et fokus på forbedring av arbeidsprosesser, samt utvikling av støtteverktøy innen kredittanalyse og datahåndtering. Magnus har en MSc in Finance fra Cass Business School og tre år som doktorgradsstudent ved University of Zurich/ Swiss Finance Institute hvor han forsket på temaer innen markedsmikrostruktur.