aksjesparekonto

Våre forvaltere

Våre forvaltere er spesialister på de norske- og nordiske aksje- og rentemarkedene. De forvalter fond og diskresjonære mandater for mer enn 80 milliarder kroner.

Aksjeforvaltere

Leif Eriksrød

Leder aksjeteamet

+47 22 00 51 00

leif.eriksrod@alfredberg.com

Leif Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs aksjeteam. Eriksrød har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske aksjer. I perioden fra 1995 til og med 2007 var han investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene, med ansvaret for de norske og nordiske aksjefondene. Deretter arbeidet han som investeringsdirektør i Ventor AS og som selvstendig investor. Eriksrød er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.


Leif Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs aksjeteam. Eriksrød har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske aksjer. I perioden fra 1995 til og med 2007 var han investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene, med ansvaret for de norske og nordiske aksjefondene. Deretter arbeidet han som investeringsdirektør i Ventor AS og som selvstendig investor. Eriksrød er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Petter Tusvik

Senior porteføljeforvalter

+47 22 00 51 00

petter.tusvik@alfredberg.com

Petter Tusvik er senior porteføljeforvalter og forvalter norske aksjer. Han har hovedfokus på våre aktivt forvaltede norske fond og det passive norske aksjefondet Alfred Berg Indeks. Tusvik har lang fartstid i selskapet og har bidratt til resultatene i de norske aksjeporteføljene siden han begynte i selskapet i 2000. Han har tidligere arbeidserfaring fra Oslo Fond Forvaltning og DNB.


Petter Tusvik er senior porteføljeforvalter og forvalter norske aksjer. Han har hovedfokus på våre aktivt forvaltede norske fond og det passive norske aksjefondet Alfred Berg Indeks. Tusvik har lang fartstid i selskapet og har bidratt til resultatene i de norske aksjeporteføljene siden han begynte i selskapet i 2000. Han har tidligere arbeidserfaring fra Oslo Fond Forvaltning og DNB.

Torry Torheim

Porteføljeforvalter

+47 22 00 51 00

Torry Torheim er porteføljeforvalter og forvalter globale aksjer. Torheim har fartstid i Alfred Berg siden 2008 og har vært i selskapet i to perioder, senest fra 2017. I perioden fra 2009 til 2011 og fra og med 2018 har han vært medansvarlig for forvaltningen av vårt globale aksjefond Alfred Berg Global. Han har tidligere arbeidet med porteføljeadministrasjon og risikostyring. Fra 2014 til 2017 var han risikoanalytiker i Trient Asset Management. Torheim er utdannet ved Massey University og Hong Kong University of Science & Technology.


Torry Torheim er porteføljeforvalter og forvalter globale aksjer. Torheim har fartstid i Alfred Berg siden 2008 og har vært i selskapet i to perioder, senest fra 2017. I perioden fra 2009 til 2011 og fra og med 2018 har han vært medansvarlig for forvaltningen av vårt globale aksjefond Alfred Berg Global. Han har tidligere arbeidet med porteføljeadministrasjon og risikostyring. Fra 2014 til 2017 var han risikoanalytiker i Trient Asset Management. Torheim er utdannet ved Massey University og Hong Kong University of Science & Technology.

Kristian Tunaal

Senior porteføljeforvalter

+47 22 00 51 00

kristian.tunaal@alfredberg.com

Kristian Tunaal er senior porteføljeforvalter og forvalter nordiske aksjer. Tunaal har mer enn 20 års erfaring fra finansmarkedene og har i en årrekke vært profilert aksjestrateg i DNB Markets der han har dekket norske- og nordiske aksjer. Han har også vært oil service analytiker i Karl Johan Fonds/Gjensidige Nor Equities. Tunaal er sosialøkonom (Cand. Polit.) fra Universitetet i Oslo og har en MBA fra INSEAD.


Kristian Tunaal er senior porteføljeforvalter og forvalter nordiske aksjer. Tunaal har mer enn 20 års erfaring fra finansmarkedene og har i en årrekke vært profilert aksjestrateg i DNB Markets der han har dekket norske- og nordiske aksjer. Han har også vært oil service analytiker i Karl Johan Fonds/Gjensidige Nor Equities. Tunaal er sosialøkonom (Cand. Polit.) fra Universitetet i Oslo og har en MBA fra INSEAD.

Dan Fredrikson

Senior porteføljeforvalter

+47 22 00 51 00

dan.fredrikson@alfredberg.com

Dan Fredrikson er senior porteføljeforvalter og forvalter bl.a. Alfred Bergs Russian Equities. Fredrikson har jobbet i bransjen i over 30 år, og har vært i Alfred Berg siden 2002. Tidligere jobbet han i Länsförsäkringar Kapitalförvaltning AB hvor han var porteføljeforvalter, og er utdannet siviløkonom fra Stockholms Universitet.


Dan Fredrikson er senior porteføljeforvalter og forvalter bl.a. Alfred Bergs Russian Equities. Fredrikson har jobbet i bransjen i over 30 år, og har vært i Alfred Berg siden 2002. Tidligere jobbet han i Länsförsäkringar Kapitalförvaltning AB hvor han var porteføljeforvalter, og er utdannet siviløkonom fra Stockholms Universitet.

Mats Wandrell

Senior porteføljeforvalter

+47 22 00 51 00

mats.wandrell@alfredberg.com

Mats Wandrell er senior porteføljeforvalter og har arbeidet i Alfred Berg siden 2015. Han har jobbet i bransjen siden 1995 og har tidligere erfaring som porteføljeforvalter i Ålandsbanken, Swedbank og Nordea. Han har også vært med å grunnlagt EME Partners, et hedgefond med fokus på Øst-Europa. Wandrell har en Bachelor i økonomi fra Stockholms universitet, han er også sertifisert finansanalytiker (AFA/CEFA) fra Stockholm School of Economics.


Mats Wandrell er senior porteføljeforvalter og har arbeidet i Alfred Berg siden 2015. Han har jobbet i bransjen siden 1995 og har tidligere erfaring som porteføljeforvalter i Ålandsbanken, Swedbank og Nordea. Han har også vært med å grunnlagt EME Partners, et hedgefond med fokus på Øst-Europa. Wandrell har en Bachelor i økonomi fra Stockholms universitet, han er også sertifisert finansanalytiker (AFA/CEFA) fra Stockholm School of Economics.

Janne Kvernland

Porteføljeforvalter

+47 22 00 51 00

janne.kvernland@alfredberg.com

Janne Kvernland er portefølje forvalter på det norske aksjeteamet. Kvernland har 15 års erfaring fra norsk finansbransje som aksjeanalytiker, senest i Nordea fra 2013 som offshoreanalytiker. Hun har tidligere vært i Sparebank 1 Markets og Handelsbanken Capital Markets med dekning av bransjer som offshore, oppdrett, media, cruise og handel. Hun er blant annet stemt fram av norske institusjonelle investorer som beste analytiker i sin bransje og har høye rankinger fra Prospera og Thomson Reuters. Kvernland har en Mastergrad i Finans.


Janne Kvernland er portefølje forvalter på det norske aksjeteamet. Kvernland har 15 års erfaring fra norsk finansbransje som aksjeanalytiker, senest i Nordea fra 2013 som offshoreanalytiker. Hun har tidligere vært i Sparebank 1 Markets og Handelsbanken Capital Markets med dekning av bransjer som offshore, oppdrett, media, cruise og handel. Hun er blant annet stemt fram av norske institusjonelle investorer som beste analytiker i sin bransje og har høye rankinger fra Prospera og Thomson Reuters. Kvernland har en Mastergrad i Finans.

Renteforvaltere

Morten Steinsland

Leder for renteteamet

+47 22 00 51 00

morten.steinsland@alfredberg.com

Morten Steinsland er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs renteteam. Steinsland har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske renter. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har mer enn 25 års erfaring fra rentemarkedet. Steinsland har mer enn 15 års forvaltererfaring hvorav 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Han har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.


Morten Steinsland er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs renteteam. Steinsland har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske renter. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har mer enn 25 års erfaring fra rentemarkedet. Steinsland har mer enn 15 års forvaltererfaring hvorav 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Han har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.

Torolv Herstad

Porteføljeforvalter

+47 22 00 51 00

torolv.herstad@alfredberg.com

Torolv Herstad er porteføljeforvalter og forvalter norske og nordiske renter. Herstad har arbeidet i selskapet siden 2012, og har erfaring fra Nordea Investment Funds og Oslo Børs. Han har en mastergrad i økonomi og finans fra Handelshøyskolen BI og University of Western Sydney i tillegg til å være autorisert NFF Renteanalytiker.


Torolv Herstad er porteføljeforvalter og forvalter norske og nordiske renter. Herstad har arbeidet i selskapet siden 2012, og har erfaring fra Nordea Investment Funds og Oslo Børs. Han har en mastergrad i økonomi og finans fra Handelshøyskolen BI og University of Western Sydney i tillegg til å være autorisert NFF Renteanalytiker.

Maria Granlund

Senior porteføljeforvalter

+47 22 00 51 00

maria.granlund@alfredberg.com

Maria Granlund er senior porteføljeforvalter og forvalter nordiske renter. Granlund har arbeidet i Alfred Berg siden 2013 med fokus på obligasjoner i cross-over området (investment grade og high yield obligasjoner). Hun har mer enn 20 års erfaring fra rentemarkedet, og har arbeidet som kredittanalytiker i Swedbank Markets og Nordea Markets i Stockholm og Oslo, samt 6 år i ABG Sundal Collier i Oslo. Hun har en MBA fra Umeå universitet og er autorisert NFF Renteanalytiker.


Maria Granlund er senior porteføljeforvalter og forvalter nordiske renter. Granlund har arbeidet i Alfred Berg siden 2013 med fokus på obligasjoner i cross-over området (investment grade og high yield obligasjoner). Hun har mer enn 20 års erfaring fra rentemarkedet, og har arbeidet som kredittanalytiker i Swedbank Markets og Nordea Markets i Stockholm og Oslo, samt 6 år i ABG Sundal Collier i Oslo. Hun har en MBA fra Umeå universitet og er autorisert NFF Renteanalytiker.

Tom Hestnes

Senior porteføljeforvalter

+47 22 00 51 00

tom.hestnes@alfredberg.com

Tom Hestnes er Senior porteføljeforvalter og forvalter nordiske high yield obligasjoner. Hestnes ble ansatt i Alfred Berg i 2015, og har hatt flere ledende roller innenfor tilrettelegging, analyse og rådgivning hos Swedbank, First Securities og Arctic Securities. Før han ble ansatt i Alfred Berg var Hestnes leder for DCM Corporate Finance i SpareBank 1 Markets. Han er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.


Tom Hestnes er Senior porteføljeforvalter og forvalter nordiske high yield obligasjoner. Hestnes ble ansatt i Alfred Berg i 2015, og har hatt flere ledende roller innenfor tilrettelegging, analyse og rådgivning hos Swedbank, First Securities og Arctic Securities. Før han ble ansatt i Alfred Berg var Hestnes leder for DCM Corporate Finance i SpareBank 1 Markets. Han er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Henrik Emil Høyerholt

Senior kredittanalytiker

+47 22 00 51 00

henrikemil.hoyerholt@alfredberg.com

Henrik Emil Høyerholt er Senior Kredittanalytiker og arbeider med nordiske high yield obligasjoner. Høyerholt har arbeidet i Alfred Berg siden 2016, og har arbeidet med obligasjonsmarkedet siden 2002. Høyerholt har tidligere arbeidet i Norges Bank Investment Management (NBIM) i London som Head of Credit Research, Fondsfinans Kapitalforvaltning, ABG Sundal Collier og Arctic Securities. Høyerholt er autorisert Finansanalytiker fra NHH og har en mastergrad i økonomi og finans fra BI.


Henrik Emil Høyerholt er Senior Kredittanalytiker og arbeider med nordiske high yield obligasjoner. Høyerholt har arbeidet i Alfred Berg siden 2016, og har arbeidet med obligasjonsmarkedet siden 2002. Høyerholt har tidligere arbeidet i Norges Bank Investment Management (NBIM) i London som Head of Credit Research, Fondsfinans Kapitalforvaltning, ABG Sundal Collier og Arctic Securities. Høyerholt er autorisert Finansanalytiker fra NHH og har en mastergrad i økonomi og finans fra BI.

Magnus V. Nybø

Renteanalytiker

+47 22 00 51 00

magnus.nybo@alfredberg.com

Magnus V. Nybø ble ansatt i Alfred Berg i oktober 2018 som analytiker i renteteamet. Han har tidligere erfaring fra SIX Securities Services hvor han jobbet med kvantitativ risiko og utviklet modeller for marked, kreditt og likviditetsrisiko. I Alfred Berg jobber Magnus hovedsakelig med nordisk investment grade med et fokus på forbedring av arbeidsprosesser, samt utvikling av støtteverktøy innen kredittanalyse og datahåndtering. Magnus har en MSc in Finance fra Cass Business School og tre år som doktorgradsstudent ved University of Zurich/ Swiss Finance Institute hvor han forsket på temaer innen markedsmikrostruktur.


Magnus V. Nybø ble ansatt i Alfred Berg i oktober 2018 som analytiker i renteteamet. Han har tidligere erfaring fra SIX Securities Services hvor han jobbet med kvantitativ risiko og utviklet modeller for marked, kreditt og likviditetsrisiko. I Alfred Berg jobber Magnus hovedsakelig med nordisk investment grade med et fokus på forbedring av arbeidsprosesser, samt utvikling av støtteverktøy innen kredittanalyse og datahåndtering. Magnus har en MSc in Finance fra Cass Business School og tre år som doktorgradsstudent ved University of Zurich/ Swiss Finance Institute hvor han forsket på temaer innen markedsmikrostruktur.

Stefan Larsson

Senior porteføljeforvalter

+47 22 00 51 00

stefan.larsson@alfredberg.com

Stefan Larsson er senior porteføljeforvalter og arbeider med nordiske renter. Larsson har arbeidet i Alfred Berg siden 2015, og har erfaring med kvantitativ analyse med fokus på portefølje selektering siden 1995. Han har tidligere arbeidet i Folksam Asset Management, og porteføljeforvalter for Första AP-fonden. Han har en Master of Science i ingeniørfysikk fra KTH, med spesialisering innenfor matematikk. Han er også sertifisert finansanalytiker (AFA/CEFA) fra Stockholm School of Economics.


Stefan Larsson er senior porteføljeforvalter og arbeider med nordiske renter. Larsson har arbeidet i Alfred Berg siden 2015, og har erfaring med kvantitativ analyse med fokus på portefølje selektering siden 1995. Han har tidligere arbeidet i Folksam Asset Management, og porteføljeforvalter for Första AP-fonden. Han har en Master of Science i ingeniørfysikk fra KTH, med spesialisering innenfor matematikk. Han er også sertifisert finansanalytiker (AFA/CEFA) fra Stockholm School of Economics.