Fondet praktiserer svingprising, for mer informasjon om hvordan fondet anvender svingprising, se fondets prospekt. Svingfaktoren evalueres kvartalsvis og ved ekstraordinære hendelser i markedene.