ESG egenskaper fond

Her finner du en oversikt med informasjon om bærekraft i alle våre fond

Aksjefond

Fondsnavn SFDR kategoriEksklusjons-liste*Integrering av bærekrafts-vurderingerAktivt eierskapFondet hensyntar PAI** Minimum andel bærekraftige InvesteringerFossilfritt***Bedre ESG score enn referanseindeks
Alfred Berg GambakArtikkel 8JaJaJaJa0NeiJa
Alfred Berg NorgeArtikkel 8JaJaJaJa0NeiJa
Alfred Berg AktivArtikkel 8JaJaJaJa0NeiJa
Alfred Berg Norge TransitionArtikkel 8JaJaJaJa0JaJa
Alfred Berg Nordic GambakArtikkel 8JaJaJaJa0NeiJa
Alfred Berg GlobalArtikkel 8JaJaJaJa0NeiJa
Alfred Berg Nordic Small CapArtikkel 8JaJaJaJa25 %JaJa
Alfred Berg HumanfondArtikkel 8JaJaJaJa0NeiJa
Alfred Berg TeknologiArtikkel 8JaJaJaJa0NeiJa
Alfred Berg Sverige GambakArtikkel 8JaJaJaJa0JaJa

Rentefond

FondsnavnSFDR kategoriEksklusjons-liste*Integrering av-bærekraftsvurderingerAktivt eierskapFondet hensyntar PAI** Minimum andel bærekraftige InvesteringerFossilfritt***Bedre ESG score enn referanseindeks
Alfred Berg Likviditet PlussArtikkel 8JaJaJaJa
NeiJa
Alfred Berg Nordisk Likviditet PlussArtikkel 8JaJaJaJa
NeiJa
Alfred Berg ObligasjonArtikkel 8JaJaJaJa
NeiJa
Alfred Berg Nordic Investment GradeArtikkel 8JaJaJaJa15 %JaJa
Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid DurationArtikkel 8JaJaJaJa
JaJa
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long DurationArtikkel 8JaJaJaJa
JaJa
Alfred Berg IncomeArtikkel 8JaJaJaJa
JaJa
Alfred Berg Nordic High YieldArtikkel 8JaJaJaJa
NeiJa
Alfred Berg Nordic High Yield RestrictedArtikkel 8JaJaJaJa
JaJa
Alfred Berg LikviditetArtikkel 8JaJaJaJa0NeiJa
Alfred Berg Kort StatArtikkel 8JaJaJaJa0NeiJa
Alfred Berg Nordisk Ansvarlig KapitalArtikkel 8JaJaJaJa0NeiJa
Alfred Berg OMF KortArtikkel 8JaJaJaJa0NeiJa
Alfred Berg RenteArtikkel 8JaJaJaJa0NeiJa
Alfred Berg Short Global IG Corporate Bond FundArtikkel 8JaJaJaJa0NeiJa

Indeksfond

FondsnavnSFDR kategoriEksklusjons-liste*Integrering av bærekrafts-vurderingerAktivt eierskapFondet hensyntar PAI** Minimum andel bærekraftige InvesteringerFossilfritt***Bedre ESG score enn referanseindeks
Alfred Berg IndeksArtikkel 8JaJaJaJa
NeiJa
Alfred Berg Nordic IndeksArtikkel 6NeiNeiNeiNei
NeiNei
Alfred Berg Global Corporate Enhanced IndexArtikkel 8JaJaJaJa
JaJa

Kombinasjonsfond

FondsnavnSFDR kategoriEksklusjon-sliste*Integrering av bærekrafts-vurderingerAktivt eierskapFondet hensyntar PAI** Minimum andel bærekraftige InvesteringerFossilfritt***Bedre ESG score enn referanseindeks
Alfred Berg OptimalArtikkel 8JaJaJaJa0NeiJa
Alfred Berg KombiArtikkel 8JaJaJaJa0NeiJa

*Se Alfred Bergs retningslinjer for ansvarlig forretningsadferd (Responsible Business Conduct Policy)
** Principles of adverse impact
*** Fondet investerer ikke i selskaper innen energisektoren uten at selskapene, etter forvalternes vurdering, har en troverdig plan for å kutte egne CO2-utslipp i samsvar med omforente internasjonale klimaavtaler. Dette er avtaler som den gjeldende Paris-avtalen og eventuelt etterfølgende klimaavtaler.

Les mer om bærekraft i våre fond her: Dokumenter om bærekraft