Dame jobber mens hun er i telefon

Logg inn

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS (Alfred Berg) har opprettet et nytt andelseierregister. Fond forvaltet av Alfred Berg  og BNP Paribas Asset Management (BNP Paribas) som er markedsført i Norge var tidligere registrert i andelseierregisteret til Verdipapirsentralen (VPS). Den 24. august ble fondsandelene i fondene automatisk flyttet til en ny konto i vårt nye andelseierregister. Med opprettelsen av et eget andelseierregister, innfører vi tilsvarende løsning som de største norske kapitalforvalterne. Vi presiserer at flyttingen ble gjort automatisk.

Informasjon om fondsbeholdningen vises i vår nye portal Alfred Berg Connect. Der kan man følge markedsverdien av fondene, beholdningen og se transaksjonshistorikken. Meldinger som tidligere er mottatt fra VPS, fins nå i postkassen hos Alfred Berg.

For ytterligere informasjon les mer her: https://www.alfredberg.no/flytting-av-andelseierregister/

 

Er du privatkunde: Logg inn ved bruk av BankID

 

Er du bedrift, institusjonell kunde eller distributør: Ta kontakt med oss på telefon 22 00 51 00 for tilgang til vår nye portal

Dame prater i telefonen

Ny kunde?

For å kjøpe Alfred Berg sine fond kan du åpne en konto hos oss. Du kan investere i fond som privatperson eller gjennom ditt selskap. Vennligst velg om du ønsker å registrere deg selv eller et selskap.