Mann har på jakke med røde kors logo på
Alfred Berg logo

Alfred Berg Humanfond

En investering i Alfred Berg Humanfond innebærer i tillegg til de etiske investeringskriteriene at 2% av forvaltningskapitalen per 31.12. deles ut til en ønsket ideell organisasjon.

Samfunnsansvarlige investeringer –grunnpilaren i våre fond

Gjennom fondet Alfred Berg Humanfond har samfunnsansvarlige investeringer (SRI) vært en del av Alfred Bergs porteføljestyring i Norge i mange år. Dette fondet startet i 1999 og er godt kjent i det norske markedet.

Alfred Berg Humanfond har egne tegningsblanketter som brukes hvis du ønsker å investere. Les gjerne mer om våre etiske kriterier hvis du ønsker å få vite mer om hvordan vi jobber.

Ideell utdeling i Alfred Berg Humanfond

En investering i Alfred Berg Humanfond innebærer i tillegg til de etiske investeringskriteriene at 2% av forvaltningskapitalen per 31.12. deles ut til en ønsket ideell organisasjon. Med andre ord støtter du en ideell organisasjon som du selv velger når du investerer i fondet.

Ideelle organisasjoner

En investering i Alfred Berg Humanfond innebærer i tillegg til de etiske investeringskriteriene at 2% av forvaltningskapitalen per 31.12. deles ut til en ønsket ideell organisasjon. Med andre ord støtter du en ideell organisasjon som du selv velger når du investerer i fondet.