Siste nytt

Månedsrapport oktober 2021

Det var en relativt god måned for verdens finansmarkeder. Aksjemarkedene steg i sammenheng med gode inntjeningstall blant selskaper og kredittpåslagene har holdt seg stabile.

Alfred Berg TV

Flaskehalser og resultatsesong

Oslo Børs har gått til nye rekorder gjennom oktober. Fokus i markedet har fortsatt å være på inflasjon, flaskehalser i økonomien og logistikkutfordringer når det kommer til levering av varer og tjenester.