Siste nytt

Månedsrapport april 2022

Det er flere mørke skyer over verdens finansmarkeder. Det at rentenivåene, hittil i år, har steget raskere enn vi har observert på flere tiår, skaper betydelig usikkerhet. 10-års statsrente i Norge og USA flørter med 3% nivået.

Alfred Berg TV

Fortsatt gode selskapsresultater?

Uroen i markedene fortsatte gjennom april og senket de fleste børsene globalt. Fokuset har fortsatt å være på geopolitiske og makroøkonomiske utfordringer. Verst har det gått ut over teknologiindeksen Nasdaq som er ned ca. 21% hittil i år.