Siste nytt

INNKALLING TIL ÅRETS VALGMØTE

Tid: mandag 27. juni 2024, kl. 14.00. Dersom andelseiere ønsker å ta opp andre saker, må dette meddeles styret i forvaltningsselskapet innen 26. juni 2024.

Webcasts og seminarer

Markedssyn Juni 2024

Sterkt aksje- og kredittsentiment
Indikatorer viser godt opprettholdt vekst på kort sikt. Noen tegn til litt svakere utsikter i USA. Bedring i Europa, særlig landene som var i resesjon i fjor som Sverige og Tyskland.