Siste nytt

Månedsrapport juni 2024

Verdens realøkonomier fortsetter utviklingen fra de siste månedene. Svak utvikling i Europa med tegn til bedring, og sterk utvikling i USA med tegn til svekkelse.

Webcasts og seminarer

Månedswebcast juli 2024

Sterke aksjemarkeder inn i ferien
Det norske aksjemarkedet har utviklet seg positivt den første delen av året. Investorene kan ta med seg over 8% avkastning hittil i år og nesten 19% siste år.