Siste nytt

Månedsrapport august 2023

I august så vi en delvis reversering av inngangen i kredittpåslag fra i sommer. Juli måned var som forventet svært rolig i kredittmarkedet. Lite emisjonsaktivitet og ferieavvikling bidro til lavt volum i annenhåndsmarkedet.

Alfred Berg TV