Siste nytt

Webcasts og seminarer

God beskyttelse i høye løpende renter

Indikatorer viser godt opprettholdt vekst på kort sikt. Ingen tegn til resesjon på kort sikt, men faren for resesjon er ikke over. Fokus fremover blir på arbeidsmarked, lønnsvekst og sammenheng med underliggende inflasjon.