Institusjonelle kunder

Alfred Berg er en av landets største fondsforvaltere. Vi forvalter mer enn 150 milliarder på vegne av norske kunder. Mesteparten av kapitalen vi forvalter kommer fra våre institusjonelle kunder, som pensjonskasser, livselskaper, forsikringsselskaper, banker, kommuner og større selskaper. Alfred Berg har en sterk markedsposisjon. I den årlige Prosperaundersøkelsen har Alfred berg de siste fire årene blitt rangert som nr. 1 av institusjonelle investorer.

Ta kontakt med våre
kundeansvarlige for Institusjonelle kunder

Contact Information
Contact Picture

NILS J. ANDRESEN

Head of sales


+47 909 87 272

nils.andresen@alfredberg.com

Contact Information
Contact Picture

KRISTOFFER SØNNERVIK

Director Institutional Clients


+47 416 84 486

kristoffer.sonnervik@alfredberg.com

Contact Information
Contact Picture

SIGMUND RUUD

Director Institutional Clients


+47 480 00 058

sigmund.ruud@alfredberg.com

Contact Information
Contact Picture

JESPER NYGAARD

Director Institutional Clients


+47 916 32 330

jesper.nygaard@alfredberg.com

Siste nytt fra Alfred Berg

Embedded YouTube Video

Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev?

ESG

Målet vårt er å integrere bærekraft på tvers av investeringsstrategiene våre. Vi definerer bærekraftstilnærmingen vår som følger: ESG (Environment, Social, Governance) integrasjon, forvaltning (stemmegivning og engasjement), en policy for ansvarlig forretningsatferd og implementering av sektorbaserte ekskluderinger, et fremtidsrettet perspektiv («3E-ene»: Energy transition, Environmental sustainability, Equality and inclusive growth).

Rapportering og transaksjoner

Alfred Berg Connect er Alfred Bergs’ kundeportal, og her vil du enkelt kunne få oversikt over dine investeringer i våre fond. Her finner du relevant informasjon som beholdningsrapporter, transaksjonsdetaljer og fondsdetaljer.

Tegningsblankett og kontonummer fond

Her kan du laste ned tegnings- og innløsningsblankett for våre fond. Se også link med oversikt over kontonummer til våre fond.

Logo 1
Logo 2
Logo 2

Privatkunder

Privatinvestorer og investeringsselskaper

tilknyttet privatinvestorer.