Utsikt over fjorden fra Oslo

INNKALLING TIL ÅRETS VALGMØTE

Author avatar vegard hagen Publisert

Innkalling til valgmøte i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Til behandling foreligger:

1. Godkjenning av innkalling og registrering av fremmøtte andelseiere

2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen

3. Valg av andelseiervalgt styremedlem og varamedlem

4. Eventuelt

Tid: mandag 27. juni 2024, kl. 14.00

Sted: Støperigata 2, 5 etg. Aker Brygge, 0250 Oslo

Dersom andelseiere ønsker å ta opp andre saker, må dette meddeles styret i forvaltningsselskapet innen 26. juni 2024. Deltagelse på møte eller eventuelt fullmakt bes meddelt kundesenteret på telefon 20 00 51 00 eller på e-post: kundesenter.no@alfredberg.com senest 26. juni 2024. Husk å ta med gyldig legitimasjon!

– Del artikkelen på sosiale medier