Stewardship / Forvalteransvar – en fremtidig innovatør i aksjon

Vi er forpliktet til å være en «fremtidsskaper», ved å bruke våre investeringer og vår innflytelse overfor selskaper og beslutningstakere, for å gå inn for en lavkarbon, miljømessig bærekraftig og inkluderende økonomi.

Dette er grunnen til at vi bruker forvalteransvar – stemmegivning og selskapsengasjement – for å oppmuntre selskaper og beslutningstakere til å forbedre sine resultater og ansvarlighet i bærekraftsemner. Dette hjelper oss med å bedre håndtere ESG-risiko på kort og lang sikt, øker vår kunnskap og forståelse som investor, og skaper positive eksternaliteter – alt dette kommer våre kunder til gode. Vi tror at engasjement generelt er mer effektivt enn ekskludering – selv om salg kan være en siste utvei.

Stemmegiving

En prioritet for oss som en del av vår løpende dialog med selskapene vi investerer i, er å fremme god styringspraksis.

Engasjement

Engasjement knyttet til stemmegivning
Tematisk engasjement
Engasjement knyttet til ESG analyse

Våre nøkkeltall 2022

196

Generalforsamlinger

13,6%

Generalforsamlinger med stemmer imot

Hovedtemaer

– Lederlønninger
– Styresammensetning
– Fullmakter på kapital