Aksjesparekonto

Her oppretter du aksjesparekonto

Mer informasjon
17.04.2018

Korrigering av tidligere offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Global Quant

Illustration of a town
12.04.2018

Offentliggjøring av prospektendringer i Alfred Berg Nordic Best Selection

Våre løsninger

Handle andeler

Her kan du handle andeler i Alfred Bergs og BNP Paribas´ fond.

Norske fond - Local Power

Se et utvalg av våre norske aksje- og rentefond.

Nordiske fond - Nordic Strength

Norden - vårt hjemmemarked. Nordiske aksje- og rentefond.

Internasjonale fond - Global Reach

Internasjonale fond forvaltet fra vår globale organisasjon.

Mer fra Alfred Berg og BNP Paribas

Investeringsrådgivning

For deg som ønsker råd og løpende oppfølging.

Register din kundeinformasjon

Investors' corner

A blog by BNP Paribas Asset Management

An extensive range of sustainable and responsible investment funds from BNP Paribas Asset Management

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no