kapitalforvalter

Aksjesparekonto

Her oppretter du aksjesparekonto

Mer informasjon
portal
10.06.2020

Innkalling til årets valgmøte i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

andelseierregister
10.06.2020

Flytting av andelseierregister

Våre løsninger

Kapitalforvaltning

Handle andeler

Her kan du handle andeler i Alfred Bergs og BNP Paribas´ fond.

Norske fond

Norske fond - Local Power

Se et utvalg av våre norske aksje- og rentefond.

Nordiske fond

Nordiske fond - Nordic Strength

Norden - vårt hjemmemarked. Nordiske aksje- og rentefond.

Internasjonale fond

Internasjonale fond - Global Reach

Internasjonale fond forvaltet fra vår globale organisasjon.

Mer fra Alfred Berg og BNP Paribas

kapitalforvalter

Investeringsrådgivning

For deg som ønsker råd og løpende oppfølging.

Register din kundeinformasjon

Investors' corner

A blog by BNP Paribas Asset Management

kapitalforvalter

An extensive range of sustainable and responsible investment funds from BNP Paribas Asset Management

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no