Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance)
Alfred Berg har et aktivt engasjement for å fremme god eierstyring og god selskapsledelse. Alfred Berg er et av medlemmene i Eierforum. Alfred Berg skal bidra til å utvikle og etterleve gode standarder innen corporate governance for det norske verdipapirmarkedet.

Dette inkluderer arbeid i valgkomitéer for å sikre kompetente styrer i norske børsnoterte selskap. Alfred Berg utøver stemmerett på generalforsamlinger for å fremme god eierstyring.