Utsikt over hav og snøbelagte fjell

Endringer i prospekt for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic High Yield Restricted

Author avatar vegard hagen Publisert

Kjære andelseier,

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, org. nr. 956 241 308 («Alfred Berg«) informerer om at vi har mottatt styrets godkjenning for endring i prospektet (sv. informationsbroschyr) til Alfred Berg Nordic High Yield Restricted («Fondet«). 

Endringene påvirker ikke fondets portefølje eller risikonivå. Andelseiere trenger ikke foreta seg noe som følge av endringene. 

Endringene i prospektet trer i kraft 1. mars 2024 og er vedlagt dette brevet.

Bakgrunnen for endringer av forvaltningshonorar

Bakgrunnen for reduksjon av forvaltningshonorar er at vi ønsker å tilby et konkurransedyktig forvaltningshonorar for investorer med store innestående beløp.

I andelsklassene A, B, D, G og H reduseres forvaltningshonoraret som følger:

  • Andelsklasse A – C (HSEK): Gjeldende forvaltningshonorar endres fra 1,00% til 0,80%.
  • Andelsklasse D – C (HNOK): Gjeldende forvaltningshonorar endres fra 1,00% til 0,80%.
  • Andelsklasse G – C (HEUR): Gjeldende forvaltningshonorar endres fra 1,00% til 0,80%.
  • Andesklasse H – I (HEUR): Gjeldende forvaltningshonorar endres fra 0,60% til 0,50%.

– Del artikkelen på sosiale medier