Finansreguleringer om bærekraft

En tidsalder med bærekraft erstatter den 200 år lange epoken med karbon. Finansnæringen, dels ved valg og dels ved lovpåbud, bidrar til å lette overgangen.

EU ønsker for eksempel håndgripelig handling mot klimaendringer. Det er fast bestemt på å sikre netto null karbonutslipp innen 2050, samt forby grønnvasking. For å oppnå disse politiske målene har den etablert SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

I følge EU, fastsetter SFDR forpliktelser om bærekraftsavsløring for produsenter av finansielle produkter og finansielle rådgivere overfor sluttinvestorer. EU vedtok offisielt SFDR i 2019, med formidling på nivå 1 som ble obligatoriske i mars 2021.

Utover SFDR er det også Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II og dets tre pilarer: EU-taksonomi, Sustainable Investments & Principal Adverse Sustainable Impact (PASI) og Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Ressursene og videoene nedenfor svarer på nøkkelspørsmålene om de viktigste bærekraftige finansforskriftene som påvirker bransjen vår, og beskriver Alfred Bergs og BNP Paribas Asset Managements tilnærming til dem.


Ressurser – BNP Paribas AM


Videoer – BNP Paribas AM