Markedssyn aktivaallokering november – med fokustema nordiske kreditt (cross over)

Author avatar vegard hagen Publisert

Inflasjonen biter seg fast på et høyere nivå enn forventet. Høyere inflasjon og bekymrede sentralbanker har drevet markedsrenten høyere. Veksten i år og neste år blir god, men noen indikasjoner på at veksten kan bli lavere enn ventet.

Fortsatt god disiplin fra OPEC+ holder prisene høyt. Forbruket nærmer seg pre covid nivåer. Gassprisene er historisk høye.

Aksje og kreditt sentimentet er sterkt, men noe mer volatilt. Verdsetting er høy globalt sett, i Norge har verdsetting kommet ned på bakgrunn av oppjustering av estimatene spesielt for de sykliske sektorene. Vi er nøytralvektet aksjer, men har valgt å overvekte norske aksjer på bekostning av globale aksjer. Vi ser fortsatt verdi på kredittsiden.

– Del artikkelen på sosiale medier