Månedswebcast Mars 2024

Author avatar vegard hagen Publisert

Etter det kraftige rentefallet de siste to månedene av fjoråret, har renter kommet en del opp igjen i årets to første måneder. Den største bevegelsen har så langt kommet i februar. Fond med lengre durasjon har følgelig hatt en svak start på 2024. Har investorer nå fått en ny god mulighet til å ta på mer durasjon i sine porteføljer?

Rapporteringssesongen for norske selskaper går mot slutten. En del av tungvekterne har møtt motvind. Igjen har kursutslagene på rapporteringsdagen vært veldig store, både i positiv og negativ forstand. Tomra steg med mer enn 30%.

I motsatt ende fant vi Nordic Semiconductor som falt med mer enn 20%. I sum er Oslo Børs ned 3,6% per 27. februar (OSEBX). Energisektoren har vært svak og Equinor har eksempelvis falt mer enn 13% sist måned og er ned nesten 20% hittil i år.

I sterk kontrast har det vært fest i sjømatsektoren, der spesielt Mowi og Salmar har bidratt. Hvor er det vi nå ser størst verdi på Oslo Børs? I denne webcasten vil våre forvaltere Torolv Herstad og Leif Eriksrød prate om hva som vil drive markedet og hvordan vi posisjonerer oss i våre porteføljer fremover.

– Del artikkelen på sosiale medier