Markedssyn Februar 2024

Author avatar vegard hagen Publisert

Indikatorer viser godt opprettholdt vekst på kort sikt. Ingen tegn til resesjon på kort sikt, men faren for resesjon er ikke over. Fokus fremover blir på arbeidsmarked, lønnsvekst og sammenheng med underliggende inflasjon.

Inflasjonen faller raskere enn ventet, men fortsatt mye usikkerhet i veien mot 2 prosent målet.

Kronekursen er fortsatt svak, styres fremover av sentralbankforventninger og forventninger til rentedifferanse.

Alternativ avkastningen til aksjer er god. Yield nivået er på gode nivåer og det betyr at obligasjoner er mer motstandsdyktig for endringer i markedet.

De fremvoksende markedene er attraktivt verdsatt og er videre i rentekuttsyklusen, men den største katalysatoren er i Kina, som ennå ikke har vist styrke i den økonomiske oppgangen til tross for kunngjøringen av flere støttetiltak.

Renteoppgang i januar har gjort at vi går tilbake til nøytralvekt når det gjelder rentebinding. Vi ser fortsatt langsiktig verdi i lange renter. Langsiktig nivå for kreditt er fortsatt attraktivt, men svakere vekst kan bidra til større svingninger og spread utgang. Utviklingen til Norges Bank styres av internasjonale sentralbanker. Det forventes at Norges Bank kutter senere enn FED og ECB. Vi forventer rentekutt i 2. halvår, men nok ikke så mye som er priset inn av markedet.

– Del artikkelen på sosiale medier