Lunsjseminar April 2024

Author avatar vegard hagen Publisert

Aksjemarkedene har akkurat lagt bak seg et svært sterkt første kvartal. Både verdensindeksen (MSCI World) og den nordiske indeksen (VINX) er opp solide 9% hittil i år. Den sterke utviklingen gjennom 2023 fortsetter dermed inn i 2024. I likhet med fjoråret er det også i år et fåtall aksjer som står for en stor del av markedsoppgangen.

Fjorårets kometaksje, NVIDIA, gjorde mer enn tregangen i fjor. Aksjen har nær doblet seg igjen i årets første kvartal. Den står dermed alene for mer enn en tredjedel av den positive utviklingen for verdensindeksen. I Norden står Europas mest verdifulle selskap, Novo Nordisk, for mer enn en fjerdedel av avkastningen hittil i år.

Globale aksjer har nå en P/E på neste års inntjening på 18,7 mot 17,4 ved utgangen av 2023. Godt over historisk snitt på 16,3. Tilsvarende tall for nordiske aksjer er 16,6 mot 15,7 ved årsskiftet. Fortsatt omtrent på historisk snitt som er litt over 16. Vil KI-euforien fortsette og «dyre» globale aksjer bli enda dyrere? Eller bør man gå for mer edruelig prisede nordiske aksjer?

Med en P/E på 12,6 fremstår porteføljen i vårt fond, Alfred Berg Nordic Gambak, langt rimeligere enn både det globale og nordiske markedet. Det gjelder som alltid å være posisjonert i de riktige aksjene. 

Alfred Berg inviterer til lunsjseminar hvor sjeføkonom Kjersti Haugland og aksjestrateg Paul Harper fra DNB Markets, og vår senior forvalter nordiske aksjer Kristian Tunaal ser nærmere på utviklingen i det nordiske aksjemarkedet og utsiktene fremover.

– Del artikkelen på sosiale medier