Hånd som bruker en pc

Vedtektsendringer Alfred Berg Nordic Gambak

Author avatar Martin Gisvold Publisert

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Gambak.

Styret i Alfred Berg Kapitalforvaltning har vedtatt å endre vedtektene i verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Gambak.

Endringene innebærer å redusere minstetening i andelsklassen INST (i norske kroner) fra 50 000 000 kroner til 10 000 000 kroner. Forvaltningshonoraret holdes uendret. I tillegg opprettes det tre nye andelsklasser som er denominert i Euro. Andelsklassen Classic EUR har minstetegning på 10 Euro, andelsklassen INST EUR har minstetegning på 1 000 000 Euro og andelsklassen EUR DIST er for investorer som tegner gjennom distributører som gjennom avtale med forvaltningsselskapet ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet og har en minstetegning på 10 Euro. Årlig forvaltningshonorar for Classic EUR er 2,00 %, for INST EUR 1,20 % og for DIST EUR 1,95 %. Endringene i vedtektene er godkjent av Finanstilsynet.

Opprettelsen av andelsklassen vil ikke få konsekvenser for forvaltningen eller mandatet til Alfred Berg Nordic Gambak. Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 22 00 51 00 eller din kundeansvarlig dersom du har spørsmål.

I forbindelse med gjennomføring av vedtektsendringene nevnt over kan andelseiere benytte seg av rett til kostnadsfri innløsning.

Nye vedtekter trer i kraft 19. august 2021

– Del artikkelen på sosiale medier