Prospera kåringer hvor Alfred Berg er nr. 1

Tusen takk for tilliten!

Author avatar vegard hagen Publisert

For fjerde år på rad rangeres Alfred Berg som nr. 1, både av institusjonelle investorer og av distributører, konsulenter og fondsselektører, i Prosperaundersøkelsene for 2023. Alfred Berg er den eneste forvalteren som har blitt rangert som nr. 1 av begge kundegruppene. Undersøkelsene gjennomføres årlig av Kantar Sifo.

Alfred Berg rangeres som nr. 1 på 9 av totalt 13 parametre av institusjonelle kunder og som nr. 1 på 8 av 11 parametre av distributører, konsulenter og fondsselektører. Vi takker alle våre kunder og samarbeidspartnere for tilliten og lover å fortsette å jobbe for å skape god risikojustert avkastning i våre fond.

At norske fondskunder rangerer Alfred Berg høyt fremgår også av kapitalen norske fondskunder plasserer i fond. I fjorårets utfordrende kapitalmarked nettotegnet norske fondskunder for beskjedne 3,7 mrd. NOK. Hittil i år er tilsvarende tall 17,8 mrd. NOK (per mai).

Netto nytegning i Alfred Berg fond var 3,4 mrd. NOK i 2022 og 5,8 mrd. NOK per mai i år. Dermed har 43% av all netto nytegning i det norske markedet siste halvannet år gått til Alfred Berg fond. Tallene for juni så langt tyder på at Alfred Berg styrer mot sin høyeste nettotegning i løpet av en måned i år. Forvaltningskapitalen på vegne av norske kunder har nå økt til 123 mrd. NOK.

Rangeringen i undersøkelsene er basert på tilbakemeldinger fra 66 institusjonelle investorer med minimum 300 millioner kroner plassert hos eksterne forvaltere og 34 distributører, investeringskonsulenter og fondsselektører.

Se Kantar Sifos hjemmeside for Prosperaundersøkelsene 2023:
External Asset Management 2023 Norway
Fund Distributors & Selectors 2023 Norway

*Kilde: VFF markedsstatistikk.

– Del artikkelen på sosiale medier