Prosperaundersøkelsene for 2022

Publisert

Tusen takk for tilliten!

For tredje år på rad rangeres Alfred Berg som nr. 1 både av institusjonelle investorer og av distributører, konsulenter og fondsselektører i Prosperaundersøkelsene for 2022. Alfred Berg er den eneste forvalteren som har blitt rangert som nr. 1 av begge kundegruppene i Norden. Undersøkelsene gjennomføres årlig av Kantar Sifo.

«Vi er svært takknemlige og ydmyke for at våre to største kundegrupper for tredje år på rad rangerer Alfred Berg som landets beste kapitalforvalter. I en urolig verden ser vi at norske investorer søker mot våre nordiske rente- og aksjestrategier. Det gir bedre risikospredning, eksponering mot noen av verdens mest robuste økonomier og verdens høyeste standarder for ESG*. Topprangeringen i Prosperaundersøkelsene motiverer oss til å fortsette arbeidet med å skape enda bedre avkastning og utvikle nye produkter for våre kunder»

Nils Andresen, Head of Sales – Alfred Berg Kapitalforvaltning.

Netto nytegning i Alfred Berg fond fra norske fondskunder var mer enn 15 mrd. NOK i 2021**. Forvaltningskapitalen på vegne av norske kunder økte dermed til 112 mrd. NOK i løpet av 2021. Også i år kan Alfred Berg vise til positiv nettotegning. Dette til tross for at norske fondskunder har nettosolgt fond i 2022 som følge av urolige markeder.

Rangeringen i undersøkelsene er basert på tilbakemeldinger fra 72 institusjonelle investorer med minimum 300 millioner kroner plassert hos eksterne forvaltere og 33 distributører, investeringskonsulenter og fondsselektører.

Se Kantar Sifos hjemmeside for Prosperaundersøkelsene 2022:

External Asset Management 2022 Norway

Fund Distributors & Selectors 2022 Norway

*Kilde: Robeco SAM – Country ESG Score, April 20222

**Kilde: VFF

– Del artikkelen på sosiale medier