Offentliggjøring av vedtektsendringer

Publisert

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Nordic High Yield ESG, Alfred Berg Income, Alfred Berg EUR IG Corp Bond Fund og Alfred Berg Teknologi.

Styret i Alfred Berg Kapitalforvaltning har vedtatt å endre vedtektene i verdipapirfondet Alfred Berg Nordic High Yield ESG, Alfred Berg Income, Alfred Berg EUR IG Corp Bond Fund og Alfred Berg Teknologi.

Endringer i Alfred Berg Nordic High Yield ESG
Bakgrunnen for endringene av vedtektene er for å sikre at andelseiere som kjøper eller selger fondsandeler hovedsakelig skal dekke kostnadene ved transaksjonene.

Når andelseiere kjøper eller selger fondsandeler vil forvalter normalt kjøpe eller selge underliggende verdipapirer. Handel med verdipapirer medfører kostnader, som primært er forskjellen mellom kjøpskurs og salgskurs (bid-ask spreaden) i underliggende verdipapirer.

For at fondet skal kompenseres for disse kostnadene, innføres gebyr for kjøp og innløsning. Kjøpsgebyret utgjør 0,25 prosent av kjøpsbeløpet. Salgsgebyret utgjør 0,25 prosent av salgsbeløpet. Hele gebyret tilfaller fondet. Det presiseres at beløpet ikke tilfaller forvaltningsselskapet.

Endringen ivaretar interessene til eksisterende andelseiere og sikrer at andelseiere hovedsakelig betaler egne kostnader ved kjøp eller salg av fondsandeler.

I tillegg gjøres det følgende endringer i kriteriene for andelsklassene C, F og H.

I andelsklassene C, F og H som er rettet mot store investorer, reduseres minimumsbeløpet som følger:

• Andelsklasse C: Minste førstegangs tegningsbeløp endres fra 100 000 000 SEK til 10 000 000 SEK.

• Andelsklasse F: Minste førstegangs tegningsbeløp endres fra 100 000 000 NOK til 10 000 000 NOK.

• Andelsklasse H: Minste førstegangs tegningsbeløp endres fra 5 000 000 EUR til 1 000 000 EUR.

Endringer i Alfred Berg Income

Bakgrunnen for endringene av vedtektene er for å sikre at andelseiere som kjøper eller selger fondsandeler hovedsakelig skal dekke kostnadene ved transaksjonene.

Når andelseiere kjøper eller selger fondsandeler vil forvalter normalt kjøpe eller selge underliggende verdipapirer. Handel med verdipapirer medfører kostnader, som primært er forskjellen mellom kjøpskurs og salgskurs (bid-ask spreaden) i underliggende verdipapirer.

For at fondet skal kompenseres for disse kostnadene, innføres gebyr for kjøp og innløsning. Kjøpsgebyret utgjør 0,25 prosent av kjøpsbeløpet. Salgsgebyret utgjør 0,25 prosent av salgsbeløpet. Hele gebyret tilfaller fondet. Det presiseres at beløpet ikke tilfaller forvaltningsselskapet.

Endringen ivaretar interessene til eksisterende andelseiere og sikrer at andelseiere hovedsakelig betaler egne kostnader ved kjøp eller salg av fondsandeler.

Endringer i Alfred Berg EUR IG Corp Bond Fund

Bakgrunnen for endringene av vedtektene er for å sikre at andelseiere som kjøper eller selger fondsandeler hovedsakelig skal dekke kostnadene ved transaksjonene.

Når andelseiere kjøper eller selger fondsandeler vil forvalter normalt kjøpe eller selge underliggende verdipapirer. Handel med verdipapirer medfører kostnader, som primært er forskjellen mellom kjøpskurs og salgskurs (bid-ask spreaden) i underliggende verdipapirer.

For at fondet skal kompenseres for disse kostnadene, innføres gebyr for kjøp og innløsning. Kjøpsgebyret utgjør 0,15 prosent av kjøpsbeløpet. Salgsgebyret utgjør 0,15 prosent av salgsbeløpet. Hele gebyret tilfaller fondet. Det presiseres at beløpet ikke tilfaller forvaltningsselskapet.

Endringen ivaretar interessene til eksisterende andelseiere og sikrer at andelseiere hovedsakelig betaler egne kostnader ved kjøp eller salg av fondsandeler.

I tillegg gjøres det følgende endringer i kriteriene for andelsklassene C, F og H.

I andelsklassene C, F og I som er rettet mot store investorer, reduseres minimumsbeløpet som følger:

Andelsklasse C: Minste førstegangs tegningsbeløp endres fra 100 000 000 SEK til 10 000 000 SEK.

• Andelsklasse F: Minste førstegangs tegningsbeløp endres fra 100 000 000 NOK til 10 000 000 NOK.

• Andelsklasse I: Minste førstegangs tegningsbeløp endres fra 10 000 000 EUR til 1 000 000 EUR.

Endringer i Alfred Berg Teknologi

I andelsklassene C og F som er rettet mot store investorer, reduseres minimumsbeløpet som følger:

• Andelsklasse C: Minste førstegangs tegningsbeløp endres fra 50 000 000 SEK til 10 000 000 SEK.

• Andelsklasse F: Minste førstegangs tegningsbeløp endres fra 50 000 000 NOK til 10 000 000 NOK.

Hensikten med dette er å kunne tiltrekke seg flere investorer og dermed mer kapital til fondet, noe som gir kostnadsfordeler og enklere forvaltningen.

I forbindelse med dette vil forvaltningsgebyret i andelsklasser C og F økes fra 0,75 % til 0,80 %. Formålet med økningen er at fondet får tilstrekkelig kostnadsdekning ved lavere tegningsbeløp.

Andelseiere i fondet har rett til å kreve kostnadsfri innløsning av fondsandeler i minst 30 dager fra datoen for denne varslingen.

Opprettelsen av andelsklassen vil ikke få konsekvenser for forvaltningen eller mandatet til Alfred Berg Nordic High Yield ESG, Alfred Berg Income, Alfred Berg EUR IG Corp Bond Fund og Alfred Berg Teknologi. Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 22 00 51 00 eller din kundeansvarlig dersom du har spørsmål.

I forbindelse med gjennomføring av vedtektsendringene nevnt over kan andelseiere benytte seg av rett til kostnadsfri innløsning.

Nye vedtekter trer i kraft 1. oktober 2021

– Del artikkelen på sosiale medier