Utsikt over fjell, hav og hus

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Derivative)

Publisert

Styret i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS har besluttet å endre vedtektenes punkt 3.2 om investeringsstrategi ved å sette en investeringsbegrensning på maksimalt 10% i andre verdipapirfond. Begrensningen har derfor minimal betydning for forvaltningen av fondet.
Endringen åpner for at andre fond kan investere i fondet og anses å være til fordel for andelseierfellesskapet. Andelseiermøtet ble avholdt den 6. februar 2023. Vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt av andelseiermøte og endelig godkjent av Finanstilsynet 9. februar 2023. For nærmere informasjon vises til vedlagte fondets prospekt.

I forbindelse med gjennomføring av vedtektsendringene nevnt over kan andelseiere benytte seg av rett til kostnadsfri innløsning. For ytterligere spørsmål Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon: 22 00 51 00 eller din kundeansvarlig. Nye vedtekter trer i 1 mars 2023.

– Del artikkelen på sosiale medier