INNKALLING TIL VALGMØTE

Publisert


Innkalling til valgmøte i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Til behandling foreligger:

1. Godkjenning av innkalling og registrering av fremmøtte andelseiere

2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen

3. Valg av andelseiervalgt styremedlem

4. Eventuelt

Tid: Onsdag 29. juni 2022, kl. 12.00

Sted: Støperigata 2, 5 etg. Aker Brygge, Oslo

Dersom andelseiere ønsker å ta opp andre saker, må dette meddeles styret i forvaltningsselskapet innen mandag 20. juni 2022. Deltagelse på møte eller eventuelt fullmakt bes meddelt kundesenteret på telefon 20 00 51 00 eller på e-post: kundesenter.no@alfredberg.com senest 28. juni 2022. Husk å ta med gyldig legitimasjon!

– Del artikkelen på sosiale medier