Skjerm hvor det står

“Fool me once – shame on you, fool me twice – shame on me”

Author avatar Martin Gisvold Publisert

Investorer har normalt en del av porteføljen i lange internasjonale obligasjoner for å motvirke fall i aksjemarkedet. Dette har vært selve ryggraden i porteføljen – den delen som holder deg oppe når alt annet faller. Men de siste månedene har ikke avkastningen i obligasjonsfond vært slik den pleier i kriser. De lange obligasjonsfondene virket ikke som før. Vil de virke i neste krise?

Omvendt avkastning?

I mars observerte vi et underlig mønster. Samtidig som aksjemarkedet falt kraftig, falt også mange lange internasjonale obligasjonsfond kraftig. Fasiten viser at flere lange obligasjonsfond med utstedere av høy kvalitet (investment grade) falt mellom 8% og 15% fra topp til bunn. Tilsvarende falt den brede globale obligasjonsindeksen Barclays Global Aggregate Corporate med 12,4%. Det normale mønsteret var brutt. Lange obligasjoner virket ikke lenger som nedsidebeskyttelse.

Falsk trygghet i internasjonale obligasjoner

Vi sendte i november ut nyhetsbrevet «Falsk trygghet i internasjonale obligasjoner?» (link nederst). Her stilte vi spørsmålet om lange internasjonale obligasjonsfond ville gi den nedsidebeskyttelsen de vanligvis har gitt? Nå vet vi svaret: De gjorde ikke det.Vi våget også påstanden om at norske investorer hadde flaks. Norske renter var høye og kunne falle – det ville gi nedsidebeskyttelse ved en økonomisk krise. Når renten er 0 eller negativ er det grenser for hvor mye renten kan falle. Når renten faller mindre, gir det mindre kursgevinst, og dermed mindre nedsidebeskyttelse. I mars fikk vi dessverre mer rett enn vi håpet. Figuren under viser hvordan renten falt i ulike områder.

Det er en tydelig sammenheng mellom rentenivået før fallet og hvor mye rentene falt. I områder der rentene var høye, så falt de mest. Altså fikk vi best nedsidebeskyttelse i USA og Norge. I Europa var nedsidebeskyttelsen liten. Siden globale rentefond normalt inneholder 25-50% obligasjoner på europeisk rentekurve bidro dette til å redusere nedsidebeskyttelsen i globale rentefond betydelig.

Riktig kurve ga sikring

Ser vi på fasiten var det ikke likegyldig hvilken rentekurve man var eksponert på. Figuren under viser avkastningen i fondet Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration, sammenliknet med aksjeavkastningen på Oslo Børs, i 2020.

Dette fondet har 7 års rentedurasjon på den norske rentekurven. Mens mange lange internasjonale obligasjonsfond har negativ avkastning i 2020, har posisjoneringen på norsk lang rentekurve gitt svært hyggelig avkastning. Samtidig som Oslo Børs er ned ca. 20% i 2020 er Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration opp solide 6,5%*. Lang norsk durasjon har fungert som sikring mot fall i aksjemarkedet.

Potensialet tatt ut?

I skrivende stund har norske renter kommet mye ned. Er potensialet for fall i norske renter, og dermed nedsidebeskyttelsen, tatt ut? Vi tror ikke det. Norske lange renter er positive med god margin og kan falle ved nye kriser. Norske renter har ligget over EUR renten, men det blir stadig vanskeligere å argumentere for en vesentlig høyere rente i Norge enn i Eurosonen.  Ved inngangen til en realøkonomisk krise vi ikke kjenner varigheten eller dybden av, er det derfor viktig å være riktig plassert.Misforstå oss rett. Vi mener ikke at man bør øke eksponeringen i lange obligasjoner nå. Spørsmålet man bør stille seg er snarere hvor man bør ha rentedurasjonen. Norske investorer bør ha lang rentedurasjon på en rentekurve som kan falle. Vi holder fortsatt en knapp på den norske rentekurven. Den gir fremdeles nedsidebeskyttelse.

Er mer enn 100 mrd. kroner feil plassert?

En balansert obligasjonsportefølje bør ha en andel kort durasjon, medium durasjon og lang durasjon. Fondsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening viser at norske kunder har mer enn 100 mrd. kroner i lange internasjonale rentefond med begrenset rentebeskyttelse og lang kredittdurasjon. Hvilken rentekurve man velger vil ha avgjørende betydning for om man får nedsidebeskyttelse og oppnår selve hensikten ved å ha lang durasjon. Er tiden inne for en ny vurdering? Som kjent er det en dårlig strategi å gå i den samme fellen to ganger.Link til nyhetsbrev november 2019: “Falsk trygghet i internasjonale obligasjoner?”

Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration

Sommeren 2019 lanserte vi Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration. Fondet er et nordisk rentefond med en norsk rentekurve. Rentedurasjonen er normalt på hele 7 år, som er den lengste norske rentedurasjonen man finner i markedet.Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration har de samme risikoreduserende egenskapene som sine nordiske søsterfond. Fondet er satt sammen på tilsvarende måte og har den samme spredningen på sektorer, 80-90% offisielt ratede utstedelser og flere likviditetskilder.Les mer om fondet her: Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration

– Del artikkelen på sosiale medier