Endringer på Alfred Bergs high yield team

Publisert

Tom Hestnes, senior forvalter på Alfred Bergs high yield team, har dessverre bestemt seg for å søke nye muligheter utenfor Alfred Berg. Hestnes har, sammen med Henrik Emil Høyerholt og Maria Granlund, utgjort high yield teamet de siste seks årene. Henrik Emil Høyerholt og Maria Granlund fortsetter begge på high yield teamet som ansvarlige forvaltere for fondene Alfred Berg Nordic High Yield og Alfred Berg Nordic High Yield Acc. Prosessen med å finne en erstatter for Tom Hestnes har allerede startet.

Det er ingen øvrige endringer hverken på Alfred Bergs high yield team eller på Alfred Bergs nordiske renteteam på totalt syv personer i Norge og Sverige.

Alfred Berg har opplevd betydelig vekst innen high yield de siste årene, og forvalter nå rundt 8 milliarder kroner kroner i aktivaklassen. Vi har også opplevd svært sterk vekst innenfor nordiske renter, hvor vi nå forvalter mer enn 85 milliarder kroner. Vi kommer derfor til å ansette ytterligere en person på vårt nordiske kreditt-team, slik at renteteamet vil øke til åtte personer.

Tom Hestnes har jobbet i Alfred Berg i syv år. Han er den første forvalteren som forlater Alfred Bergs renteteam i denne perioden. Vi syns det er trist at en god kollega gjennom mange år skal forlate oss. Vi takker Tom for svært god innsats og resultater og ønsker han lykke til med nye utfordringer.

Alfred Bergs nordiske renteteam per april 2022

– Del artikkelen på sosiale medier