Utsikt over en frossen sjø

Endringer i prospekt for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Author avatar vegard hagen Publisert

Kjære andelseier

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, org. nr. 956 241 308 («Alfred Berg») informerer om at styret har vedtatt at Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks fremover skal hensynta bærekraftsrisiko i forvaltningen ved å  ekskludere utstedere som bryter med internasjonale normer og/eller er aktive i kontroversielle sektorer. 

Endringen påvirker ikke fondets nåværende portefølje. Andelseiere trenger ikke foreta seg noe som følge av endringen. Endringen kan fremover føre til at utstedere som er inkludert i indeksen ekskluderes fra fondet. I tillegg vil Alfred Berg bruke fondets posisjon som aksjonær til å påvirke utstedere til å prioritere bærekraft i virksomheten i samsvar med Alfred Bergs forvaltningspolicy («Stewardship Policy», som kan lastes ned via alfredberg.no). 

Endringene i prospektet trer i kraft 30. januar 2024 og er vedlagt dette brevet.

Nærmere om bærekraftsrisiko

Integreringen av bærekraftsrisiko sikrer at vi tar hensyn til større del av risikobildet knyttet til våre investeringer. Integrering av bærekraftsrisiko bidrar til at vi investerer i selskaper, og bygger porteføljer, som bidrar til målsetningen om god risikojustert avkastning. 

Vår tilnærming inkluderer ekskludering av selskaper involvert i virksomheter som kan påvirke miljø eller mennesker negativt. Dette innebærer å utelukke selskaper innen produksjon eller distribusjon av skadelige produkter og de som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, samt opererer i kontroversielle sektorer.

Våre retningslinjer for ansvarlig næringsliv («RBC Policy», som kan lastes ned via alfredberg.no) gir detaljert innsikt i kriteriene for eksklusjon og kontroversielle sektorer. For ytterligere informasjon om sektoreksklusjoner, kan du besøke: https://www.alfredberg.no/our-approach/.

– Del artikkelen på sosiale medier