Penn som skriver på ark

BNP Paribas Russia Equity og BNP Paribas Europe Emerging Equity

Publisert

Kjære andelseier

På grunn av konflikten mellom Russland og Ukraina har normale markedsbetingelser blitt betydelig svekket. Det har ført til at kjøp og salg av fondsandeler og verdsettelse av investeringer i fondene BNP Paribas Russia Equity og BNP Paribas Europe Emerging Equity ikke kan gjennomføres. For å beskytte andelseiernes interesser, har styret i fondene besluttet å midlertidig stanse, med umiddelbar virkning fra og med 1. mars 2022, beregningen av NAV samt utstedelse, konvertering og innløsning av fondsandeler, i samsvar med artikkel 16§1 a) og b) i vedtektene.

Enhver forespørsel om å kjøpe, bytte eller innløse andeler i fondene BNP Paribas Russia Equity og BNP Paribas Europe Emerging Equity mottatt etter kl. 16.00 sentraleuropeisk tid (CET) 28. februar, vil bli avvist.

For fondet BNP Paribas Russia Equity, gjelder følgende. Ettersom det lokale russiske aksjemarkedet (MOEX) ble stengt 28.02.2022, publiseres ingen NAV fra og med 01.03.2022, i samsvar med prospektspesifikasjonene for markedsstenginger i Moskva og /eller London. NAV vil bli kalkulert og publisert når vi ser det som mulig.

I praksis betyr dette at for fondet BNP Paribas Russia Equity vil eventuelle tegnings- og innløsningsordrer sendt av kunder 28.02.2022 før kl. 16.00 CET blir utført når NAV-beregningen gjenopptas. I løpet av suspensjonsperioden kan klienter trekke tilbake alle forespørsler de har sendt inn. Eventuelle forespørsler som ikke trekkes tilbake vil bli behandlet på neste verdivurderingsdag når suspensjonen er over. Fra kl. 16.00 CET 28. februar vil alle bestillinger bli avvist.

For fondet BNP Paribas Europe Emerging Equity har alle forespørsler om å kjøpe, bytte eller innløse aksjer mottatt 28.02.2022 blitt behandlet som vanlig. Fra kl. 16.00 CET 28. februar vil alle ordre bli avvist.

Ytterligere informasjon

Begreper eller uttrykk som ikke er definert i denne kunngjøringen har samme betydning som i selskapets prospekt.

Hvis fondsandelene dine holdes av en oppgjørssentral, fondsplattform eller fondsdistributør, anbefaler vi deg å spørre om de spesifikke vilkårene som gjelder for tegninger, innløsninger og konverteringer som blir foretatt via denne typen mellomledd.

Vær oppmerksom på at bortsett fra avispublikasjonene som kreves av loven, vil de offisielle mediene fremover for å motta meldinger til andelshaverne være vår nettside www.alfredberg.no og www.bnpparibas-am.com.

Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt vår kundeservice på 22 00 51 00. Alternativt kan du ta kontakt med BNP Paribas i Luxembourg på + 352 26 46 31 21. E-post adressene er kundesenter.no@alfredberg.com eller AMLU.ClientService@bnpparibas.com. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at henvendelser til BNP Paribas kundesenter i Luxembourg må gjøres på engelsk.

– Del artikkelen på sosiale medier