Alfred Berg søker Head of Legal

Publisert

Alfred Berg fortsetter den positive utviklingen i det nordiske markedet og ser nå etter en person som kan lede det juridiske arbeidet i selskapet. Som Head of Legal i Alfred Berg får du muligheten til å sette ditt fotavtrykk i selskapets videre ekspansjon som en sterk nordisk kapitalforvalter i det nordiske markedet. Er du rett person som vil være med på et vinnerlag og lede selskapets juridiske arbeid videre?

Rollen

Som Head of Legal er din rolle å ivareta Alfred Berg på det juridiske området. Du er ansvarlig for å lede arbeidet med bl.a. juridisk risiko gjennom rådgiving, støtte og kontroll. Videre skal du som Head of Legal støtte og beskytte selskapet i et krevende landskap som er under kontinuerlig endring. Rollen rapporterer til Head of LEGAL Europe I BNP Paribas asset management og til CEO i Alfred Berg.

Ansvarsområder: 

  • Generell juridisk rådgivning i en verdipapirrettslig kontekst herunder bl.a. avtale- og aksjeselskapsrettslige spørsmålstillinger. Herunder utarbeidelse og gjennomgang av avtaler, kundeavtaler, generelle kontrakter, distribusjonsavtaler og avtaler med service providere. 
  • Juridisk rådgiving innen opprettelser, endringer eller avslutninger av fond eller andre produkter. Rådgiving innen produktutvikling, strukturering av fond og endringer i fond. Herunder utarbeide og oppdatere juridisk dokumentasjon samt prospekter. 
  • Juridiske oppgaver som selskapssekretær, herunder forberedelser og administrering av styremøter 
  • Som medlem av ledergruppen bidra til både kortsiktige og langsiktige mål- og strategier for forretningen og sørge for at disse er i tråd med risiko og policys.     
  • Internasjonale kontakter med andre jurister innenfor BNP Paribas

Som Head of Legal kommer du til å jobbe tett med andre personene i ledergruppen i tillegg til legal internasjonalt samt risk og compliance både i Norge og internasjonalt.  

Hvem er du? 

Vi søker etter en person med solid erfaring som advokat, og kan vise til konkret erfaring og solide resultater fra juridisk arbeid innenfor fondsforvalter, bank eller advokathus 

  • Som advokat fra fondsforvalter, bank eller advokathus med solide resultater 
  • Master of Laws, med gode resultater 
  • Nordisk /internasjonal erfaring og kjennskap til jus i andre nordiske land vil være en fordel   
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Høy integritet, pro-aktiv holdning, selvstendighet, struktur og nøyaktighet er egenskaper vi setter stor pris på i Alfred Berg. Du må ha sterk interesse for fag, være dyktig til å bygge relasjoner og være en lagspiller.  

Noe reiseaktivitet i forbindelse med internasjonalt samarbeid må påregnes. 

Hva tilbyr vi deg? 

Du tilbys muligheten til å ta en nøkkelrolle hos en av de største nordiske fond-suksessene i Norge gjennom å ta ansvar for det juridiske området i selskapet. 

Du tilbys en strategisk viktig rolle med stort personlig ansvar. Stillingen har konkurransemessige betingelser og inngår i selskapets bonusprogram. Alfred Berg har også et fordelaktig forsikrings- og pensjonsprogram. Arbeidsplassen er på Aker Brygge i Oslo. 

Om Alfred Berg 

Alfred Berg ble etablert i Stockholm i 1863 og er en ren nordisk kapitalforvalter. Selskapet har et av de mest kompetente forvaltningsmiljøene for nordiske renter og aksjer. I dag har de 60 ansatte hvorav 55 i Norge og 5 i Stockholm. Totalt forvaltes i dag ca 192 milliarder NOK. Alfred Berg er BNP Paribas nordiske forvalter og varemerke for nordiske fond og forvaltning. Alfred Berg eies av ansatte i selskapet og av BNP Paribas Asset Management. I Norge har selskapet vært en av de sterkest voksende kapitalforvalterne den siste tiden og er under de tre seneste årene rangert som nummer 1 i Prosperas kundetilfredshetsundersøkelse. 

Alfred Berg har ett svært konkurransekraftig produktsortiment innenfor nordiske renter og aksjer. På rentesiden kan de tilby markedet ett brett utbud av obligationsrenter, cross-over og high yield. Innen aksjer tilbys nordisk small cap og nordisk large cap. Selskapet fortsetter sin ekspansjon og vil i løpet av første halvår 2021 ha ett komplett produktsortiment av svenskregistrerte fond, skreddersydd for svenske investorer. 

ESG er ett fokusområde i Alfred Berg og vi har arbeidet aktivt med ESG siden 1999. I 2020 lanserte selskapet for eksempel Alfred Berg Nordic Small Cap ESG med en tydelig ESG-profil tilpasset svenske investorer. Fondene følger bland annet Svenska kyrkans ESG-retningslinjer. I tillegg er flere ESG-fond under oppbygging. 

Alfred Bergs virksomhet er samlokalisert med BNP Paribas i Oslo. Du kommer også på daglig basis samarbeide med og dra nytte av deres ekspertise.  

Det svenske markedet er ett fokusområde for Alfred Berg og i løpet av 2022 er planen å ansette ytterligere juridisk kompetanse for å støtte den videre ekspansjonen i Sverige. 

For mer informasjon eller spørsmål om stillingen, vennligst kontakt vår rekrutteringspartner Compass Human Resources, ved Bjørn Erik Graff, telefon 970 555 87 eller Benedicte Rieck Ellingsen, telefon 93244996.

– Del artikkelen på sosiale medier