Månedswebcast Januar 2023

Author avatar vegard hagen Publisert

Hovedindeksen falt 2,6 % i desember. 2022 endte dermed så vidt i minus med et fall på beskjedne 1 %. Fondsindeksen falt derimot hele 7,1 %. Den store forskjellen kan stort sett forklares med den sterke utviklingen for Equinor i 2022. Generelt var desember preget av blandede makrotall som påvirket markedene i ulik retning.

Energisektoren var fjorårets store vinner, men avsluttet med en svak måned. Sektoren falt 7,4 % i desember og forklarer alene hele børsnedgangen. Oljeprisen har falt noe tilbake som en følge av generell bekymring for de økonomiske konjunkturene. Vil energisektoren fortsette å gi styrke til Oslo Børs i 2023?

I desember så vi solid bedring i kredittpåslag innen nordisk investment grade. Dette var spesielt merkbart i første halvdel av desember. Mot slutten av måneden avtok imidlertid både inngangen i kredittpåslag, emisjonsvolumene og andrehånds volumene. Rentenivået var også volatilt i desember.

2023 handler mest om hvorvidt en resesjon kommer, og hvor dyp og langvarig den blir. Får sentralbankene kontroll på inflasjonsutviklingen eller ikke? Eller går vi mot en mild og kortvarig tilbakegang i økonomiene?

Vi tar i denne webcasten et tilbakeblikk på fjoråret og hvordan det gikk med fondene våre i året som gikk. Morten Steinsland og Leif Eriksrød vil prate om hva som vil drive markedet i år og hvordan vi posisjonerer oss for å skape meravkastning i 2023.

– Del artikkelen på sosiale medier