Utsikter til et nytt godt børsår?

Author avatar vegard hagen Publisert

2021 ble et veldig godt år i finansmarkedene. Dette til tross for at året var preget av mye bekymring rundt Corona, flaskehalser i økonomien, inflasjon, stigende renter og frykt rundt redusert likviditet fra sentralbanker. Likevel steg det globale aksjemarkedet over 20%, amerikanske indekser opp mot 30% og Oslo Børs 23%.

Gjennom året har det vært kraftig prisoppgang for råvarer, slik at spesielt olje og råvarerelaterte aksjer gjorde det bra i fjor. Dette ga kraftig inntjeningsvekst til flere av de norske børslokomotivene. Dette gav rekordinntjening for Oslo Børs i 2021. Vil dette vedvare i 2022?

Som et motsvar til rekordhøy inflasjon har renter begynt å stige. Hvilken trussel utgjør dette for våre rentefond?

Vi tar i denne webcasten et tilbakeblikk på fjoråret og hvordan det gikk med fondene våre i året som gikk. Morten Steinsland og Leif Eriksrød vil prate om hva som vil drive markedet i år og hvordan vi posisjonerer oss for å skape meravkastning i 2022.

– Del artikkelen på sosiale medier