Markedsuro, lakseskatt og fallende børser

Author avatar vegard hagen Publisert

Den siste tiden har usikkerheten blitt større og vi har sett fallende aksjemarkeder. Her hjemme er Oslo Børs ned ca. 13 % bare i september. I tillegg til generelt svake markeder, kom meldingen om regjeringens lakseskatt. Dette gjorde at over en fjerdedel av markedsverdien til flere av lakseselskapene ble barbert vekk på noen timers handel.

Investorene har langt på vei priset inn resesjon, som ser ut til å være konsensus i markedet. Internasjonale aksjer er allerede ned i størrelsesorden 25 – 35% og spørsmålet er hvor mye som allerede er priset inn? Blir det en kort eller langvarig resesjon?

De siste årene har TINA effekten vært i fokus. Med ekstremt lave renter har det vært få alternativer til aksjer. Etter dramatisk renteoppgang har investorene igjen fått alternativer til aksjer. Et lavrisiko rentefond løper nå med rente på 5%. Hvilke rentealternativer finnes og hva kan investorene forvente av renteinvesteringer fremover?

I denne webcasten vil våre forvaltere Morten Steinsland og Leif Eriksrød prate om hva som driver markedet og hvordan vi posisjonerer oss i våre porteføljer fremover.

– Del artikkelen på sosiale medier