Markedssyn: Reetablering av rentedifferanse vil kunne bidra til å støtte kronen fremover

Author avatar vegard hagen Publisert

Troen på en myk landing lever fortsatt. Indikatorer viser godt opprettholdt vekst på kort sikt, men strammere kredittgivning fra banker og bankuro kan raskt forverre utsiktene.

Oljeprisen har løftet seg litt på bakgrunn av forlenget kutt fra Saudi-Arabia og Russland. På tross av kutt fra OPEC er markedet vel forsynt med olje.

Svak krone. Reetablering av rentedifferanse mot utlandet vil kunne bidra til å støtte kronekursen fremover.

Alternativ avkastningen til aksjer er god. Yield nivået har økt betydelig det siste året og det betyr at obligasjoner er mer motstandsdyktig for endringer i markedet.

Nye problemer i eiendomssektoren i Kina har fått myndighetene til å handle ved å fortsette å senke renten og det forventes ytterligere stimulanser.

Verdsetting av globale aksjer er noe over snittet. Markedet har priset inn et fall i inntjening på Oslo Børs.

Vi ser verdi i korte og lange renter, har lagt oss på en lenger rentebinding fordi vi ser utfallsrommet som større på nedsiden enn oppsiden. Vi er overvektet norske aksjer på bekostning av nordiske og globale på bakgrunn av prising.

– Del artikkelen på sosiale medier