Lunsjseminar Juni 2024

Author avatar vegard hagen Publisert

Ved inngangen til 2024 var alle enige om at rentetoppen var nådd. Inflasjonen var på fullt fart nedover. Nå skulle rentene ned, og de skulle mye ned. Etter seks renteøkninger både i 2022 og 2023 priset markedet inn seks rentekutt i 2024. Nå, et drøyt kvartal senere, har pipen fått en annen lyd.

Realøkonomiene, både i USA og her hjemme, har vist seg overraskende motstandsdyktige mot høye renter og økte finansieringskostnader. Fallet i inflasjonen ser ut til å ha stoppet opp. Mens markedet for kort tid siden priset inn seks rentekutt, priser markedet nå inn at vi mest sannsynlig ikke får rentekutt fra Norges Bank i det hele tatt i 2024. Noen har til og med begynt å snakke om at det kan bli renteøkning.

– Del artikkelen på sosiale medier