Markedssyn Juni 2024

Author avatar vegard hagen Publisert

Indikatorer viser godt opprettholdt vekst på kort sikt. Noen tegn til litt svakere utsikter i USA. Bedring i Europa, særlig landene som var i resesjon i fjor som Sverige og Tyskland. Fortsatt forventning til fallende inflasjon, men usikkerhet til utviklingen fremover.

Prising av norske aksjer beveger seg inn i et normalområde. Likviditetsdrevet oppgang på Oslo Børs på bakgrunn av reinvestering av utbytter.

Kronekursen er svak, men har styrket seg noe i det siste. Dette gjør jobben litt lettere for Norges Bank. Oljeprisen har svekket seg noe, markedet er vel forsynt med olje. Effekten av uro i Midtøsten og Russland er liten.

I India, det nest største markedet i emerging markets, er valget nå i gang i juni og det er fortsatt uklart hvilket utfall dette vil få, noe som har skapt stor usikkerhet i markedet.

Alfred Berg Optimal og våre øvrige aktive allokeringsfond og -mandater justeres løpende i henhold til markedssynet.

– Del artikkelen på sosiale medier