Markedssyn Mai 2023

Author avatar vegard hagen Publisert

Stor usikkerhet rundt vekstutsiktene fremover. Indikatorer viser god opprettholdt vekst på kort sikt, men strammere kredittgivning fra banker og bankuro kan raskt forverre utsiktene. Inflasjonen overrasker på oppsiden, det vil ta lenger tid å få inflasjonen ned på et akseptabelt nivå.

Oljeprisen svekkes av generelt svakere globale utsikter og kortsiktig uro i finansmarkedet på tross av kutt fra OPEC. Kronen er rekordsvak. Veldig vanskelig å se faktorer som kan snu kroneutviklingen i positiv retning. Vi forventer fortsatt svak krone.

Aksje og kreditt sentimentet endrer seg fra uke til uke og preget av usikkerheten. Noe mer stabil undertone for aksjer og kreditt.

Verdsetting av globale aksjer er under snittet. Markedet har priset inn et betydelig fall i inntjening på Oslo Børs. Det er fortsatt stor usikkerhet globalt rundt inflasjon og sentralbankrenter, noe som er negativt for fremvoksende markeder.

Risikopremie for aksjer har økt noe på grunn av fallende lange renter og økte inntjeningsforventninger. Vi er overvektet norske aksjer på bekostning av nordiske og globale.

– Del artikkelen på sosiale medier