Markedssyn Mars 2023

Author avatar vegard hagen Publisert

Vekstutsiktene er bedre enn fryktet. På kort sikt ser det mulig ut å unngå en resesjon. Inflasjonen overrasker på oppsiden, det vil ta lenger tid å få inflasjonen ned på et akseptabelt nivå.

Oljeprisen supporteres av kutt fra OPEC+, men svekkes av generelt svakere globale utsikter. Kronen er påvirket av den generelle usikkerheten man ser i finansmarkedet. Svært lav rentedifferanse mot landene rundt oss vil være en trussel for kronekursen fremover.

Aksje og kreditt sentimentet endrer seg fra uke til uke og preget av usikkerheten. Svakere undertone for aksjer, derimot sterkere for kreditt.

Markedet har priset inn vesentlig inntjeningsfall i 2023 for de norske selskapene, særlig for de sykliske sektorene. Fortsatt gode utsikter for blant annet bank. Oppside i Norge dersom inntjeningen holder seg bedre enn forventet.

Sterk vekst og høyere inflasjon enn ventet gjør at sentralbankene vil heve renten mer og holde høyere rente lenger. Rentetopp er nå priset inn i 3.- 4. kvartal 2023.

Verdsetting av globale aksjer er under snittet. I Norge har verdsetting kommet vesentlig ned på grunn av gode inntjeningsforventninger. Risikopremien for globale aksjer er redusert, derimot har lavere prising mer enn veiet opp for økte rente i det norske markedet.

Sterke markeder har redusert noe av verdien for kreditt på kort sikt, men langsiktig verdi intakt. Vi ser også god verdi i lange renter, dette har blitt en potensiell sikring for uro i markedet. På kort sikt er risikoen for et tilbakeslag tilstede, men langsiktig verdi er intakt.

Vi er overvektet norske aksjer på bekostning av nordiske og globale. Vi ser god langsiktig verdi i renter og kreditt.

– Del artikkelen på sosiale medier