Markedssyn: Markedet har priset inn et betydelig fall i inntjening på Oslo Børs

Author avatar vegard hagen Publisert

Etter uro i amerikansk og europeisk bank så er usikkerheten igjen på topp. Markedsprisene indikerer at bankuro kan spille over i ny resesjon. Inflasjonen overrasker på oppsiden, det vil ta lenger tid å få inflasjonen ned på et akseptabelt nivå. Oljeprisen supporteres av kutt fra OPEC+, men svekkes av generelt svakere globale utsikter og kortsiktig uro i finansmarkedet. Kronen er påvirket av den generelle usikkerheten man ser i finansmarkedet. Ingen rentedifferanse mot landene rundt oss vil være en trussel for kronekursen fremover og dermed trussel for inflasjonsbilde. Norges bank er bekymret. Aksje og kreditt sentimentet endrer seg fra uke til uke og preget av usikkerheten. Svak undertone for aksjer og kreditt. Verdsetting av globale aksjer er under snittet. Markedet har derimot priset inn et betydelig fall i inntjening på Oslo Børs. Risikopremie for aksjer har på kort sikt økte noe på grunn av fallende renter. Vi er overvektet norske aksjer på bekostning av nordiske og globale. Vi ser redusert verdi i lange renter.

– Del artikkelen på sosiale medier