Markedssyn aktivaallokering mai – med fokustema nordisk kreditt (High Yield)

Author avatar vegard hagen Publisert

Veksttakten for øyeblikket er god, men stor usikkerhet rundt de langsiktige konsekvensene av økende energi og råvarepriser. Inflasjonstakten er ekstremt høy og forventes å komme ned i 2. halvår. Stor usikkerhet rundt hvor høy den underliggende inflasjonen vil være på sikt. Russlands angrep på Ukraina gir høyere olje- og gasspriser. Kronen har svekket seg på bakgrunn av uro i finansmarkedene, ikke Norge spesifikt.

Aksje og kreditt sentimentet er kortsiktig preget av usikkerheten man ser. Mer optimistisk i Norge på bakgrunn av sterkere råvaresektor, svakere sentiment ute. Verdsetting av globale aksjer på snittet, men på vei ned etter børsfall. I Norge har verdsetting kommet vesentlig ned på bakgrunn av oppjustering av estimatene spesielt for de sykliske sektorene.

Vi er nøytralvektet aksjer. Vi er overvektet norske aksjer på bekostning av nordiske og globale aksjer. Vi går mer defensivt på kredittsiden og vekter ned high yield. Se hele Alfred Berg Kapitalforvaltning sitt markedssyn med fokustema nordisk kreditt (high yield) med Henrik Høyerholt

– Del artikkelen på sosiale medier