Markedssyn aktivaallokering januar – med fokustema nordisk kreditt (high yield)

Author avatar vegard hagen Publisert

Veksten i 2022 forventes å bli god, virussituasjonen kan skape flaskehalser slik at veksten kan bli svakere enn den ellers kunne ha vært. Sentralbankene er bekymret for inflasjon og vil heve renten. De ser gjennom Omikron og forventer høyere vekst fremover. Omikron skaper kortsiktig støy i oljeprisen. Underliggende er norsk vekst sterkt, men global uro skaper svingninger i kronekursen.

Aksje og kreditt sentimentet er kortsiktig preget av usikkerheten man ser, men underliggende sterkt. Verdsetting er høy globalt sett, i Norge har verdsetting kommet ned på bakgrunn av oppjustering av estimatene spesielt for de sykliske sektorene.

Vi er nøytralvektet aksjer, men har valgt å overvekte norske aksjer på bekostning av globale aksjer. Vi ser fortsatt verdi på kredittsiden. Se hele Alfred Berg Kapitalforvaltning sitt markedssyn med fokustema nordisk kreditt (high yield) med Henrik Høyerholt. #fond #sparing #kapitalforvaltning #aksjer #kreditt #renter

– Del artikkelen på sosiale medier