Markedssyn aktivaallokering april – med fokustema nordisk kreditt (cross over)

Author avatar vegard hagen Publisert

Veksten i 2022 forventes å bli god, men stor usikkerhet rundt de langsiktige konsekvensene av økende energi og råvarepriser. Inflasjonen må forventes å stige ytterligere som følge av krigen og dens påvirkning på energipriser.

Russlands angrep på Ukraina gir høyere olje- og gasspriser. Kronen er sterk på bakgrunn av høyere energipriser.

Aksje og kreditt sentimentet er kortsiktig preget av usikkerheten man ser. Mer optimistisk i Norge på bakgrunn av sterkere råvaresektor, svakere sentiment ute.

Verdsetting av globale aksjer er over snittet, i Norge har verdsetting kommet vesentlig ned. Alternativ avkastningen til aksjer er økende.

Vi er nøytralvektet aksjer. Vi er overvektet norske aksjer på bekostning av nordiske og globale aksjer. Vi er nøytralvekt mellom high yield og investment grade på rentesiden. Se hele Alfred Berg Kapitalforvaltning sitt markedssyn med fokustema nordisk kreditt (cross over) med Maria Granlund.

– Del artikkelen på sosiale medier