Månedsoppdatering juli: Tar markedet ferie?

Author avatar vegard hagen Publisert

Momentet i aksjemarkedet har avtatt noe og markedet fremstår som mindre volatilt inn mot sommerferien. Oslo Børs er fortsatt ned 14 % i år, tross kraftig oppgang fra bunnene i mars. Rentemarkedet har vist styrke siste måneden.

Verdens sentralbanker har bidratt med likviditet og uttalt at de gjør «what ever it takes» for å stimulere markedet. Mange spør seg nå hvor lenge de kan støtte markedet og hva er konsekvensen dersom de tar foten av gasspedalen? Investorene har gått langt i å prise inn en rask innhenting av økonomien globalt. Kan de få seg en overraskelse i neste halvår eller vil de rekordlave rentene gjøre at det fortsatt vil strømme kapital inn i markedet?

Kredittspreader har fortsatt kraftig inn siste måned. Spesielt innen high yield. Der hvor norske investment grade obligasjoner har kommet veldig raskt tilbake, har de nordiske ligget litt etter. En høyere forventet yield gjør at appetitten for nordiske renter akselererer.

Leif Eriksrød, leder for aksjeforvaltning, gir en oppdatering på aksjemarkedet mens renteforvalter Torolv Herstad gir en oppdatering på renter og kreditt og hva som er status i fondene våre.

– Del artikkelen på sosiale medier