High yield eller aksjer – hvem har rett?

Author avatar vegard hagen Publisert

Webcast 14.05.2020 med Pål Ringholm og og Henrik Emil Høyerholt.

Koronaepidemi, kollaps i oljepris og norske kroner har gitt kraftig turbulens i aksje- og kredittmarkedet. Siden toppen i slutten av februar til bunnen i slutten av mars falt aksjemarkedet mer enn 30%. Mer overraskende er det nesten like store fallet i den mest risikofylte delen av kredittmarkedet. Flere high yield fond falt mer enn 25% i samme periode. Aksjeinvestorene solgte store volumer aksjer på kraftig fallende kurser i mars før de kjøpte store volumer aksjer på kraftig stigende kurser i april. Likviditeten har ikke vært et problem i aksjemarkedet. I kredittmarkedet er situasjonen annerledes. Her har relativt få handler på tynne volumer gitt kraftige kursfall. Frykten i high yield markedet materialiserer seg i form av et tilnærmet bortfall av likviditet. Siden bunnen i mars har hovedindeksen på Oslo Børs steget nærmere 20%. Rekylen for high yield fondene har ikke vært like kraftig, til tross for at likviditeten har bedret seg vesentlig. I etterkant av tidligere plutselige og kraftige markedsfall har high yield steget svært mye. Mange spør om aksjer nå har steget for mye på kort tid. Ligger det beste potensialet i high yield fremover? Vårt high yield fond Alfred Berg Høyrente skifter navn til Alfred Berg Nordic High Yield. Vi inviterer i den forbindelse til en oppdatering på high yield markedet med leder for kredittanalyse i Sparebank 1 Markets, Pål Ringholm og vår senior kredittanalytiker, tidligere leder for kredittanalyse i NBIM, Henrik Emil Høyerholt.

– Del artikkelen på sosiale medier