Attraktive nivåer i nordisk high yield

Author avatar vegard hagen Publisert

Med Thomas Eitzen, leder for kredittanalyse og strategi i SEB, og Henrik Emil Høyerholt, porteføljeforvalter i Alfred Berg.

2021 ble et rekordår for nordisk high yield. Både hva gjelder avkastning og markedsaktivitet. De fleste nordiske high yield fond leverte solid avkastning på mellom 8% og 11%. Vårt fond Alfred Berg Nordic High Yield leverte hele 15,7%. Mange nye nordiske selskaper fra en rekke sektorer fant veien til high yield markedet i løpet av fjoråret. Emisjonsvolumet endte på rekordhøye 200 milliarder. Forrige rekord ble satt i 2017 med 122 milliarder. Et større nordisk high yield marked med god spredning på sektorer gir gode muligheter for investorene.

2022 starter med mer turbulente markeder. Høy inflasjon, stigende renter og mer volatilitet er bakteppet nå i starten av året. Kredittrisikopåslagene har økt i de fleste markeder, bortsett fra i Norden. Nok en gang viser det nordiske high yield markedet seg motstandsdyktig mot kortsiktig markedsuro.

Med relativt stabile kredittspreader kommer yieldnivåene likevel opp som følge av stigende renter. Alfred Berg Nordic High Yield har nå en yield på 7,2% mot 6,8% i slutten av 2021. Den hyggelige avkastningstrenden fra i fjor fortsetter. Avkastningen en drøy måned inn i det nye året er på 0,7%. Emisjonsaktiviteten holder seg også på et høyt nivå med 13 milliarder emittert i januar fordelt på 17 lån. Misligholdsraten i nordisk high yield falt gjennom 2021 til svært lave 1,9%. Kombinert med mer attraktive yieldnivåer gjør dette nordisk high yield til en spennende aktivaklasse også inn i 2022.

SEB har sammenlignet 32 nordiske high yield fond og sett på hva som driver utviklingen i det nordiske high yield markedet, likheter og forskjeller mellom fondene. Thomas vil kort presentere resultatet av sammenligningen, i tillegg til å gi sitt syn på det nordiske high yield markedet nå. Henrik vil se nærmere på hvilke muligheter og utfordringer Alfred Berg ser i det nordiske high yield markedet nå i starten av 2022.

– Del artikkelen på sosiale medier