Samfunnsansvarlige investeringer – grunnpilaren i våre fond

Gjennom fondene Alfred Berg Humanfond og Alfred Berg Norge Etisk har samfunnsansvarlige investeringer (SRI) vært en del av Alfred Bergs investeringsprosess i Norge i mange år. Disse fondene startet 1999 og er godt kjente i det norske markedet.

1 januar 2013 innførte Alfred Berg Kapitalforvaltning etiske investeringskriterier på alle aksje- og rentefond i Norge. Unntatt fra dette, er aksjefondet Alfred Berg Indeks som følger Oslo Børs Hovedindeks.

Fondenes overordnede mål er å gi andelseierne best mulig avkastning, selv med samfunnsmessige hensyn i investeringsvalgene. Fondene forvaltes av høyt kvalifiserte medarbeidere i Alfred Berg Kapitalforvaltning med mange års erfaring innenfor kapitalforvaltning. Nærmere detaljer om Humanfondet, som i tillegg er et ideelt fond, ser du nedenfor.