Ekskluderte selskaper i Alfred Bergs norske fond

Arcus ASA

Omsetning av alkohol

Swedish Match AB

Omsetning av tobakk

Carlsberg A/S

Omsetning av alkohol

BP PLC

BP har blant annet vært involvert i flere brudd på arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og miljø. Selskapet har også vært involvert i skatteunndragelse og bestikkelser. BP’s miljø- og sikkherhetspolicy er til bekymring. (Ekskludert mars 2013)

Chevron Corporation

Chevron Corporation har vært involvert i svært alvorlige miljømessige kontroverser med blant annet søksmål om giftig avfall og miljøskader i blant annet Amazonas i Ecuador. De har også blitt anklaget om å manipulere bevis og bruke regjeringens innflytelse i saken i Ecuador. De ansattes sikkerhet er også til bekymring. (Ekskludert mars 2013)

Cobalt International Energy, Inc.

Høy korrupsjonsrisiko i Angola. US Securities og Exchange Commission har startet en gransking av selskapets virksomhet i Angola primært for mulig korrupsjon og menneskerettighetsbrudd i forhold til oljeproduksjonen.

ENI S.p.A.

ENI er involvert i en etterforskning i Italia og Algeria knyttet til en større korrupsjonssak i selskapet Saipem. Sjefen og tidligere finanssjef i ENI er mistenkt for involvering i korrupsjon på ca. USD 260 mill til viktige statsansatte i Algeria mellom 2006-2010, for å sikre en olje og gass kontrakter til en verdi av 10.6 mrd. USD. ENI er i tillegg mistenkt for korrupsjon i forbindelse med kjøp av oljelisenser i Nigeria, og mistenkt for korrupsjon i sin befatning md LNG prosjekt i Nigeria.

Exxon Mobil

Exxon Mobil har vært involvert i flere miljø- og menneskerettighetsbrudd. Exxon Mobil er også part i søksmål i forbindelse med forurensning fra store oljeutslipp og andre miljømessige hendelser i de tre siste årene. Meget mangelfull sosial- og miljømessig policy. (Ekskludert mars 2013)

Halliburton Company

Halliburton har vært involvert i en rekke brudd på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøstandarder, samt svært grove brudd på corporate governance og involvert i bestikkelser blant annet i Nigeria. Selskapets gjentatte engasjementer i alvorlig offshore, olje- og gassutslipp i Nigeria på grunn av sitt arbeid i sementering prosessen har også vært grunn til stor bekymring. (Ekskludert mars 2013)

Petroleo Brasileiro S.A.

Petrobras, sammen med sine underleverandører, har vært involvert i svært alvorlige brudd vedrørende ansattes sikkerhet. Separat, har selskapet mottatt flere påstander om misligheter, bestikkelser og skatteunndragelse. Selskapets har gjentatte ganger i sensitive økosystemer pådratt seg erstatningansvar for brudd på miljøstandarder, og det har vært gjenstand for tvister med urfolksgrupper fra Peru, Argentina og Ecuador. (Ekskludert mai 2013)

Royal Dutch Shell PLC

Royal Dutch Shell har vært involvert i svært alvorlige og skjerpende giftige utslippsbrudd i Nigeria. Selskapet har hatt kontroverser med kunderelasjoner, corporate governance, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. En spesiell bekymring er selskapets pågående tvist med flere lokalsamfunn som berøres av sin olje-og gassutvinning. (Ekskludert mars 2013)

Total S.A.

Total er involvert i brudd på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, og har hatt kontroverser med corporate governance. Total har vært utsatt for flere svært store korrupsjonspåstander i de siste tre år i forhold til sin virksomhet i Libya, Iran, og Kamerun og mer nylig i Irak og Italia. I tillegg repeterende miljøødeleggelser, spesielt med pågående juridiske forviklinger som følge av alvorlige utslipp i Frankrike, er dette bekymringsfullt. Selskapet har vært involvert fortløpende i 10 år rettssaker om Erika tanker utslippet som er det største utslippet i Frankrikes historie. Også, Totals tjæresandaktivitet i Canada, kombinert med selskapets mangel på åpenhet i sin behandling av en tentativ aksjonærbeslutning i saken i 2011, er til bekymring. I tillegg har selskapet vært betydelig engasjert i Burma. (Ekskludert april 2013)

Inkluderte (tidligere ekskluderte) selskaper i Alfred Bergs norske fond

DNO International

DNO International har nå fått tilfredsstillende sosial- og miljømessig policy på plass, noe som har vært etterlyst spesielt i risikoområder. Likeledes har selskapet innført en omfattende anti-korrupsjons policy. (Inkludert oktober 2013) Selskapet vil fortsatt bli overvåket.

Kongsberg Gruppen

Tidligere ekskludert p.g.a. våpenindustri > 5 %. Våpenkriteriet er nå endret slik at Eksportkontrollregelverket (Stortingsmelding 25) blir fulgt. Det vil bl.a. si at det ikke skal investeres i selskaper som produserer våpen eller komponenter til våpen som bryter grunnleggende humanitære prinsipper. (Inkludert desember 2012)

Stolt-Nielsen Ltd.

Selskapet har nå tilfredsstillende sosial- og miljømessig policy, også i risikoområder som har vært etterlyst. (Inkludert april 2013)

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no