Alfred Berg Humanfond

Samfunnsansvarlige investeringer –grunnpilaren i våre fond

Etiske investeringer

Samfunnsansvarlige investeringer –grunnpilaren i våre fond
Gjennom fondet Alfred Berg Humanfond har samfunnsansvarlige investeringer (SRI) vært en del av Alfred Bergs porteføljestyring i Norge i mange år. Dette fondet startet i 1999 og er godt kjent i det norske markedet.

Alfred Berg Humanfond har egne tegningsblanketter som brukes hvis du ønsker å investere. Les gjerne mer om våre etiske kriterier hvis du ønsker å få vite mer om hvordan vi jobber.

Ideell utdeling i Alfred Berg Humanfond

En investering i Alfred Berg Humanfond innebærer i tillegg til de etiske investeringskriteriene at 2% av forvaltningskapitalen per 31.12. deles ut til en ønsket ideell organisasjon. Med andre ord støtter du en ideell organisasjon som du selv velger når du investerer i fondet.

Del denne siden :

Humanfondutdelingen 2016

Ved den årlige utdelingen 12. februar 2016 gikk over 2 millioner kroner fra fondets andelseiere til veldedighet.

Alfred Berg Humanfond

Mer informasjon om fondet

Ønsker du å kjøpe andeler i Alfred Berg Humanfond?

For Humanfondet er det egne tegningsblanketter.

Kontakt

Alexander HOFSMOEN

Client Relationship Manager

+47 913 34 473

alexander.hofsmoen@alfredberg.com

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no